Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Mikrokraadid

Tartu Tervishoiu Kõrgkool peab oluliseks pakkuda oma kvaliteetseid tasemeõppeaineid uute mikrokraadidena ka neile, kel ei ole soovi tulla täiskoormusega õppima. 

2024/25. õppeaasta sügissemestri mikrokraadid:

MikrokraadMahtHind
Tervishoiu valdkonna kvaliteedijuhtimine ja eestvedamine13 EAP1300 €Loe lisaks
Sissejuhatus kliinilisse keemiasse ja hematoloogiasse17 EAP 1700 €Loe lisaks
Molekulaardiagnostika27,5 EAP2750 €Loe lisaks
Kliinilise mikrobioloogia baasteadmised ja -oskused21,5 EAP2150 €Loe lisaks
Vee kvaliteet7 EAP455 €Loe lisaks
Toiduohutus8 EAP520 €Loe lisaks
Terviseõenduse teooria27 EAP, sellest
9 EAP 1. semestril ja
18 EAP 2. semestril
2700 €Loe lisaks
Vaimse tervise õenduse teooria27 EAP, sellest
9 EAP 1. semestril ja
18 EAP 2. semestril
2700 €Loe lisaks
Intensiivõenduse teooria27 EAP, sellest
9 EAP 1. semestril ja
18 EAP 2. semestril
2700 €Loe lisaks
Kliinilise õenduse teooria27 EAP, sellest
9 EAP 1. semestril ja
18 EAP 2. semestril
2700 €Loe lisaks

2023/24. õppeaasta kevadsemestri mikrokvalifikatsioonid:

MikrokraadMahtHind
Füüsikalised ohutegurid töökeskkonnas5 EAP325 €Loe lisaks
Kemikaalid ohuteguritena ja toksikoloogia5 EAP325 €Loe lisaks

Mis on mikrokvalifikatsioon?

Mikrokvalifikatsioon (ehk nanokraad, osakraad, mikrokraad) on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või täiendada erialased pädevused mõnes kitsamas valdkonnas. 

Mikrokvalifikatsioon 

 • koosneb tasemeõppe õppeainest 
 • saadakse õppides koos tasemeõppe õppuritega 
 • lähtub tööturu vajadustest 
 • on väikese mahuga aga tervikliku sisuga õppekava 
 • kestab 1 kuni 3 semestrit 
 • lõppeb täiendkoolituse tunnistuse väljastamisega. Tunnistusel on kirjas, millise õppekavaga on mikrokvalifikatsioon seotud. Soovi korral saab jätkata tasemeõppes, kus arvestatakse olemasolevaid läbitud aineid. 
 • on tasuline, tasu arvutamine toimub semestri põhiselt. Ainepunkti hind on fikseeritud kuid võib erineda õppekava põhiselt. 
 • kandideerimistingimused on erinevad, eelduseks keskhariduse/kõrghariduse olemasolu. 

Miks võiks tulla mikrokvalifikatsiooni omandama?

 • täiendada oma erialaseid teadmisi 
 • värskendada oma erialaseid teadmisi, sest õpingutest on pikk aeg möödas 
 • õppida uusi õppeaineid, kuid pole tahtmist ega vajadust kogu õppekava läbida 
 • saavutada erialane pädevus mingis kitsamas valdkonnas 
 • parandada oma konkurentsivõimet tööturul 
 • olla kindel, et Su õpingud sobituvad tasemeõppesse ja on paindlik võimalus kraadini jõuda 
 • teha oma karjääris muutusi 
 • laiendada oma erialast võrgustikku 
Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee