Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Massöör

Massööri töö on kliendile massaažiteenuse osutamine tema üldise füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastumiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamiseks ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamiseks. Massöör valmistab ette töökoha, hindab kliendi seisundit, koostab massaažiplaani ning teostab massaaži, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid. 

Õpingud massööri  õppekaval kestavad kaks aastat, maht kokku 120 EKAP-d (Eesti Kutsehariduse Arvestuspunkti). Õppida on võimalik nii kooli- kui töökohapõhises õppes. Auditoorne õppetöö toimub kolmepäevaste tsüklitena kaks korda kuus. Õppekavasse  kuulub õppepraktika nii kõrgkooli ruumides kui töökeskkonnas. Õppepraktikat on Erasmus+ programmi toel võimalik sooritada ka välismaal (Saksamaal).

Massööri õpe on tasuline ja õppijaga sõlmitakse õppeteenustasu leping. Õppeteenustasu ühes õppeaastas on 3300 eurot ja kogu õppel (kaks aastat) 6600 eurot. Võimalus on tasuda õppetasu kokkuleppel osadena personaalse maksegraafiku alusel.

Kõigil õppijail on võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist, mis suurendab õppetöö korralduse paindlikkust ning sobivust ka töötava õppija jaoks.

Õpe lõpeb 5. taseme kutseeksamiga. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil  on esmakutse andmise õigus ja  lõpetamisel saadav esmakutse on eluaegse kehtivusega. 

Pärast lõpetamist

Õppe läbinud massöörid on oodatud tööle spaadesse, taastusravi osakondadesse ning omavad ettevalmistust massaažiteenuse pakkumiseks eraettevõtjana.

Tiina Uusma

Kutseõppe osakonna juhataja

737 0229tiinauusma@nooruse.ee