Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Sisseastumine

Vastuvõtu ajakava 2024/2025. õppeaastal

Rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe õppekavadele kandideerimisel:

  • Dokumentide vastuvõtt kõrgharidusõppesse 12. juuni – 26. juuni 2024 a. SAIS keskkonnas.
  • Akadeemiline test 23. märts, 6. aprill ja 1. juuli 2024. Akadeemiline test on kohustuslik rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimiseks. 1. juulil toimuvale akadeemilisele testile toimub registreerumine keskkonnas SAIS 12.06-26.06. Loe täpsemalt akadeemilise testi kohta siit.
  • Vastuvõtuvestlused 28. juuni – 09. juuli 2024 a. terviseteaduse magistri-, tervisekaitse, radioloogiatehniku, õe, ämmaemanda ja bioanalüütiku õppekavedel.
  • Kehalised katsed 4 – 5. juuli 2024 a. füsioterapeudi õppekavale kandideerinute jaoks TÜ Spordihoones
  • Nimekirjad avalikud hiljemalt 12. juuli 2024 a.

Rakenduskõrgharidusõppe õppekavade infotund toimus 27. mail ning seda on võimalik järele vaadata siin.

Kutseõppe õppekavadel on võimalik kandideerida nii kooli- kui töökohapõhisesse õppesse. Lapsehoidja ja hooldustöötaja õppekavadel avatakse 2024/2025 õppeaastal vaid töökohapõhine õpe.

  • Dokumentide vastuvõtt kutsharidusõppesse 12. juunist – 31. juulini 2024 a  SAIS keskkonnas.
  • Vastuvõtuvestlused 5 – 9. augustil 2024 a. hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehniku, lapsehoidja ja tegevusjuhendaja õppekavadel
  • Nimekirjad on avalikud hiljemalt 12. augustil 2024 a.

Tutvu ka vastuvõtueeskirjaga, mis kehtib 2024/25. õppeaasta jaoks.

Rakenduskõrghariduse õppekavad, kuhu saab kandideerida 2024/2025 suvisel vastuvõtul

ÕDE
3,5 aastat

ÄMMA-
EMAND

4,5 aastat

FÜSIO-
TERAPEUT
3 aastat

RADIO-
LOOGIA-
TEHNIK

3,5 aastat

BIO-
ANALÜÜTIK
3,5 aastat

TERVISE-
KAITSE
SPETSIALIST

3 aastat

Kutseõppekavad, kuhu saab kandideerida 2024/2025 suvisel vastuvõtul

PODOLOOG
2 aastat

TEGEVUS-
JUHENDAJA

1 aasta

MASSÖÖR
2 aastat

HOOLDUS-
TÖÖTAJA

2 aastat

LAPSE-HOIDJA
1 aasta

ERA-
KORRALISE
MEDITSIINI
TEHNIK

1 aasta

Vastuvõtt magistriõppekavadele

TERVISE-
TEADUS

1,5 aastat

RADIO-
GRAAFIA

2 aastat

FÜSIO-
TERAAPIA

2 aastat

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Milline on akadeemiline test?

Akadeemilise testi eesmärk on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loogiliste seoste loomine ning oskused ja valmisolek etteantud informatsiooni kasutada. Akadeemilise testi ülesanded on probleemülesanded, see tähendab, et etteantud informatsiooni alusel tuleb vastata püstitatud küsimusele. Ülesanded võivad hõlmata diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist, seaduspärasuste mõistmist ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites, teksti mõistmist ja sõnavara tundmist ning matemaatiliste probleemide lahendamist. Testis tuleb lahendada 35-45 valikvastusega ülesannet, testi lahendamiseks on aega 60 minutit. Kõigil soovijatel on võimalik tutvuda testi näidisülesannetega.

Kui mul on SAIS-is kõik kandideerimiseks vajalikud tulemused olemas, kas ma pean tooma paberkandjal dokumendid?

Kõik nõutud dokumendid esitatakse elektroonselt.

Mis saab siis, kui SAIS-is avaldust tehes ei tule avalduse peale hindeid?

Juhul, kui hinded puuduvad, siis saatke oma hinnetelehe koopia postiga (vastuvõtt, Nooruse 5, Tartu) või meiliaadressile vastuvott@nooruse.ee ja vastuvõtutöötaja lisab hinded teie avaldusele.

Kas kandidaatidele on ka vanusepiir?

Ühelegi õppekavale kandideerimisel ei ole vanusepiiri.