Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Sisseastumine

Dokumentide vastuvõtt toimub 14.-27. novembril järgmistele õppekavadele.

Rakenduskõrgharidus

Õe õppekava Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis

Õde

täiskoormusega, tasuta, Tartus

Füsioterapeut

osakoormusega, tasuline, Tallinnas

Kutseõpe

Lapsehoidja

tase 5, jätkuõpe, Tartus

Vastuvõtu ajakava õe, füsioterapeudi ja lapsehoidja õppekavadele

  • 14.–27.11.2022 dokumentide vastuvõtt sisseastumise infosüsteemis SAIS;
  • 01.–15.12.2022 rakenduskõrghariduse õppekavadel akadeemiline test, vastuvõtuvestlused ja lisaks kehaline katse füsioterapeutidele;
  • 19.12.2022 nimekirjad avatud kinnitamiseks;
  • 23.12.2022 õppekoha kinnitamine kandidaadi poolt.

Magistriõpe (vastuvõtt 15. august – 15. november)

Radiograafia

tasuline ingliskeelne õpe

Korduma kippuvad küsimused

Milline on akadeemiline test?

Akadeemilise testi eesmärk on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loogiliste seoste loomine ning oskused ja valmisolek etteantud informatsiooni kasutada. Akadeemilise testi ülesanded on probleemülesanded, see tähendab, et etteantud informatsiooni alusel tuleb vastata püstitatud küsimusele. Ülesanded võivad hõlmata diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist, seaduspärasuste mõistmist ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites, teksti mõistmist ja sõnavara tundmist ning matemaatiliste probleemide lahendamist. Testis tuleb lahendada 35-45 valikvastusega ülesannet, testi lahendamiseks on aega 60 minutit. Kõigil soovijatel on võimalik tutvuda testi näidisülesannetega.

Kui mul on SAIS-is kõik kandideerimiseks vajalikud tulemused olemas, kas ma pean tooma paberkandjal dokumendid?

Kõik nõutud dokumendid esitatakse elektroonselt.

Mis saab siis, kui SAIS-is avaldust tehes ei tule avalduse peale hindeid?

Juhul, kui hinded puuduvad, siis saatke oma hinnetelehe koopia postiga (vastuvõtt, Nooruse 5, Tartu) või meiliaadressile vastuvott@nooruse.ee ja vastuvõtutöötaja lisab hinded teie avaldusele.

Kas kandidaatidele on ka vanusepiir?

Ühelegi õppekavale kandideerimisel ei ole vanusepiiri.