Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Sisseastumine

Suvise vastuvõtuga seotud olulised kuupäevad:

 • 25. märtsil, 1. aprillil ja 3. juulil akadeemiline test (kohustuslik rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimiseks, vajalik eelnev registreerumine)
 • 12. juunil algab elektrooniline avalduste vastuvõtt sisseastumise infosüsteemis SAIS
 • 28. juunil lõpeb avalduste vastuvõtt kõrgharidusõppesse
 • 6. augustil lõpeb avalduste vastuvõtt kutsehariduse õppekavadele
 • 30. juunil ja 3. juulil ning vajadusel ka 4. juulil toimuvad sisseastumisvestlused terviseteaduse magistriõppekavale
 • 6.-10. juuli toimuvad sisseastumisvestlused tervisekaitse, radioloogiatehniku ja bioanalüütiku õppekavedel
 • 6.-7. juulil toimuvad kehalised katsed füsioterapeudi õppekavale kandideerinute jaoks TÜ Akadeemilises Spordihoones
 • 11. juulil tehakse teatavaks vastuvõtuotsused kõrgharidusõppe õppekavadele
 • 15.-18. augustil toimuvad vastuvõtuvestlused hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja õppekavadel
 • 21. augustil tehakse teatavaks vastuvõtuotsused kutseharidusõppe õppekavadel
 • Eksternõppe õppekavad ja -kohad otustatakse sisseastumisperioodi lõpus, ehk siis augustis.

Infotundide toimumisajad:

 • 26. aprill kell 16.00 toimus terviseteaduse magistriõppe infotund, mida on võimalik järele vaadata
 • 22. mai kell 16.00 toimus rakenduskõrghariduse õppekavade infotund
 • 12. juuni kell 16.00 kutseõppe infotund

Vastuvõtt rakenduskõrghariduse õppekavadele

Kõikidele rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimisel on kohustuslik sooritada akadeemiline test, mille tulemus kehtib nii Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kui ka Tartu Ülikoolis 

Akadeemilise testi miinimumlävend Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kandideerimisel on 30% akadeemilise
testi maksimumsooritusest, ehk siis 30 punkti.

Akadeemiline test toimub 25. märtsil ja 1. aprillil algusega kell 10.00, 12.00, 14.00 ja 16.00. Testi saab sooritada Tartu Ülikooli valitud arvutiklassides Tartus, Tallinnas, Narvas, Pärnus, Viljandis ja Kuressaares. Kõigile soovijatele on tagatud võimalus testi tegemiseks Tartus, teistes linnades on arvutitöökohtade arv piiratud. Testi sooritamiseks toimus 1.–12. märtsini registreerimine. Loe täpsemalt akadeemilise testi kohta siit.

Akadeemilist testi saab sooritada ka 3. juulil. Registreerimine testile toimub 12.-28. juunini SAISis kandideerimisavalduse esitamisel.

Tutvu ka vastuvõtueeskirjaga.

ÕDE
3,5 aastat
Tartu, Narva

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütiku õppekava.

BIOANALÜÜTIK
3,5 aastat
Tartu

FÜSIOTERAPEUT
3 aastat
Tartu

Ämmaemanda õppekavale 2023. aasta suvel vastuvõttu ei toimu.

Vastuvõtt kutseõppesse

MASSÖÖR
2 aastat
Tartu

PODOLOOG
2 aastat
Tartu

HOOLDUSTÖÖTAJA
2 aastat
Tartu, Lõuna-Eesti Haigla

Vastuvõtt magistriõppesse

Palume arvestada, praktikad on õppetöö väga oluline osa ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina suunab kõrgkool teid igal õppeaastal praktikatele, mis toimuvad erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti. Õppuril tuleb olla valmis praktikate sooritamiseks väljaspool enda eelistatud asukohta. Õppepraktikaga seotud sõidu- ja majutuskulud tasub õppur.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Milline on akadeemiline test?

Akadeemilise testi eesmärk on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loogiliste seoste loomine ning oskused ja valmisolek etteantud informatsiooni kasutada. Akadeemilise testi ülesanded on probleemülesanded, see tähendab, et etteantud informatsiooni alusel tuleb vastata püstitatud küsimusele. Ülesanded võivad hõlmata diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist, seaduspärasuste mõistmist ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites, teksti mõistmist ja sõnavara tundmist ning matemaatiliste probleemide lahendamist. Testis tuleb lahendada 35-45 valikvastusega ülesannet, testi lahendamiseks on aega 60 minutit. Kõigil soovijatel on võimalik tutvuda testi näidisülesannetega.

Kui mul on SAIS-is kõik kandideerimiseks vajalikud tulemused olemas, kas ma pean tooma paberkandjal dokumendid?

Kõik nõutud dokumendid esitatakse elektroonselt.

Mis saab siis, kui SAIS-is avaldust tehes ei tule avalduse peale hindeid?

Juhul, kui hinded puuduvad, siis saatke oma hinnetelehe koopia postiga (vastuvõtt, Nooruse 5, Tartu) või meiliaadressile vastuvott@nooruse.ee ja vastuvõtutöötaja lisab hinded teie avaldusele.

Kas kandidaatidele on ka vanusepiir?

Ühelegi õppekavale kandideerimisel ei ole vanusepiiri.