Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt ämmaemanda õppekavale

Ämmaemandate õpe kestab neli ja pool aastat, selle aja jooksul kogub üliõpilane 270 EAP-d. 

Suvisel vastuvõtul on ämmaemanda õppekaval 26 õppekohta.

Palume arvestada, et praktikad on õppetöö väga oluline osa ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina suunab kõrgkool teid igal õppeaastal praktikatele, mis toimuvad erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti.

Põhjalikum õppetöö korraldusega seotud info on kättesaadav siin.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse 2024. aasta suvel:
    • akadeemilise testi tulemusi (osakaal 50% punktisummast). Akadeemilise testi miinimumtulemus kõrgkooli kandideerimiseks on 30% akadeemilise testi maksimumsooritusest.;
    • vestluse tulemusi (osakaal 50% punktisummast);
  • Vestlusele pääseb maksimaalselt 126 kandidaati akadeemilise testi tulemuste põhjal kujunenud pingerea alusel.
  • Vastuvõtuvestlused toimuvad 4. ja 5. juulil kõrgkoolis kohapeal. Vestlusele kutsutustele saadetakse meilile kirjalikud kutsed pärast akadeemilise testi toimumist, ehk siis 2. juulil.
  • Vastuvõtuvestluse eesmärgiks on hinnata kandidaadi valmisolekut tervishoiu valdkonnas õppimiseks ja töötamiseks, eetilisi hoiakuid ning eneseväljendusoskust

Tagasi vastuvõtu pealehele