Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Käimasolevad rakendusuuringud

Rakendusuuringu pealkiriPerioodVastutav uurijaProjekti eesmärk
„Toetava teipimisvahendi kolmekuulise mõju hindamine viie- ja kaheksa-aastaste laste genu valgum asendi ja jala pikivõlvide korrigeerimisel“  2011 – 2023  Anna-Liisa TammUuringu eesmärgiks on hinnata teipimisvahendi mõju hindamine viie- ja kaheksa-aastaste laste genu valgum asendi ja jala pikivõlvide korrigeerimisel.  
Borrelia burgdorferi sensu lato kandvus ja erinevate genotüüpide esindatus Eesti maakondade puukide hulgas“  2017 – 2023  Eerik JõgiUuringu eesmärgiks on kirjeldada puukide asustustihedust Eesti erinevates maakondades, nende liigilist koosseisu ning Borrelia burgdorferi erinevate alamliikide genotüüpilist koosseisu ja  kandvust.  
COVID-192021 – 2023  Anna-Liisa TammProjekti eesmärgiks on selgitada inimeste tervist mõjutavate faktorite osakaalu COVID-olukorras. Projekt koosneb mitmest väiksemast projektist.  
„Varjatud nälguse esinemine regulaarselt suure koormusega treenivate, erinevaid toitumiskavu jälgivate ja > 65-aastaste naiste seas“  2021 – 2024  Ülle ParmUuringu eesmärgiks on selgitada varjatud nälguse esinemist kolme grupi naiste seas: regulaarselt treenijad ja erinevaid toitumiskavu jälgijad (dieedid, sh gluteenivaba dieet, Fitlap), >65-aastased.   
„Füsioteraapia eriala üliõpilaste elustiil ja tervisenäitajad“2021 – 2025  Ivi VaherUuringu eesmärgiks on selgitada longitudinaalselt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala üliõpilaste elustiili- ja tervisenäitajad ning nende näitajate vahelised muutused ja seosed kogu õppeperioodi jooksul.
„Skeleti-lihaskonna vaevuste levimus tervishoiusektori töötajate hulgas ja sekkumistegevuse mõju skeleti-lihaskonna vaevustele“  2021 – 2026  Kristi Vahur  Uuringu eesmärgiks on selgitada skeleti–lihaskonna vaevuste esinemine, skeletilihaskonna funktsionaalne seisund ning ergonoomilise sekkumistegevuse mõju skeleti-lihaskonna funktsionaalsele seisundile erinevatel tervishoiusektoris töötavatel spetsialistidel (füsioterapeudid, proviisorid, arstid, õed, bioanalüütikud, hooldajad jne).  
„Väheuuritud massaažiliikide mõju tervisenäitajatele kroonilise valu korral“  2021 – 2030  Kirkke ReisbergUuringu eesmärgiks on selgitada, kas kroonilise valu korral on mee- ja kupumassaaž efektiivne valu vähendamisel ning funktsiooni, elukvaliteedi ja vaimse seisundi parandamisel.  
„Germaaniumit sisaldavate sokkide mõju labajala vaevustele, funktsioonile ning elukvaliteedile reumatoidartriidi ja psoriaatrilise artriidi korral“  2021 – 2026  Kirkke ReisbergUuringu eesmärgiks on selgitada germaaniumit sisaldavate sokkide mõju reumatoidartriidi ja psoriaatilise artriidi korral esinevatele labajala vaevustele (valu ja jäikus), alajäseme funktsioonile ning elukvaliteedile.  
„Massaažitooli ja klassikalise massaaži tõhusus kehalisest koormusest taastumisel“  2021 – 2023  Ivi VaherUuringu eesmärgiks oli selgitada massaažitooli ja käsimassaaži mõju alajäsemete ja selja lihaste biomehaanilistele parameetritele, survevalu lävele ning subjektiivselt tajutavale väsimuse astmele.
„Kehatemperatuuri andmete digitaalne kogumine ja analüüs naise reproduktiivtervise uuringutes“  2021 – 2024  Siret LäänelaidUuringu eesmärgiks on analüüsida temperatuuri mõõtva digitaalse sensori sobivust ovulatsiooni tuvastamiseks, et saadud infot kasutada rasestumise või rasestumisest hoidumise eesmärkidel.  
„Antibiootikumi resistentsuse levimus kogukonnas“2022 – 2025  Eerik JõgiUuringu eesmärgiks on uurida ravimresistentsete (VRE -vankomütsiin resistentsete enterokokkide) ja metitsilliin resistentsete Staphylococcus sp patogeenide levikut Eestis.  
„Täisealisele lähedasele pikaajalist hooldust osutavate omaste hooldajate võimestamine läbi koolituste“2022 – 2025  Merle VarikEesmärgiks on: (1) omaste hooldajate koolitusvajaduste selgitamine, ning (2) koolituskava koostamine, koolituste läbiviimine, ja (3) MOOC koostamine, mis annavad hoolduseks vajalikud teadmised ning oskused.  
„Lapspatsiendi ja tema lähedaste ettevalmistus uuringuteks ja protseduurideks“2022 – 2024  Airin Treiman-Kiveste

Evelyn Evert (TÜK)
Uuringu eesmärgiks on:
• Kirjeldada õdede tegevusi lapse ja vanemate psühholoogilisel ettevalmistusel uuringuteks ja protseduurideks ning sellega seotud teadmiste ja vahendite vajadusi.
• Selgitada seoseid õdede taustategurite ja ettevalmistuses kasutatavate meetodite ning teadmiste vahel.
• Kirjeldada lapsevanemate kogemusi seoses lapse psühholoogilise ettevalmistusega uuringuteks ja protseduurideks   Kõrgkooli ja Lastekliiniku meeskonnaga koostöös viikse läbi kaks empiirilist uuringut ning valmib e-kursus õdedele ja õendusüliõpilastele. Lisaks  luuakse kursuse käigus õppefilmid, mida saab kasutada e-kursusel ja jagada näitlikustava materjalina patsientidele ja nende vanematele.   
„Pikaajaliselt suukaudseid kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid (KHV) vahendeid tarbinud noorte naiste luutihedus“2022 – 2026  Anna-Liisa TammUuringu eesmärgiks on selgitada regulaarselt ja pikaaegselt (vähemalt 3 aastat) kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid tarbinud Eesti noorte naiste luutihedus (kogu keha luutihedus, reieluu kael, lülisammas) ja luu kaal võrreldes kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid mitte tarbinud naistega.  
„Tervisekäitumise uuring Kaitseliidu liikmete seas maakaitseringkondade lõikes“2023 – 2026  Marika LaidvereUuringu eesmärgiks on uurida ja kirjeldada Kaitseliidu (edaspidi KL) Põhja, Lõuna, Kirde ja Lääne maakaitseringkonna liikmete tervisekäitumist viies valdkonnas – toitumine, füüsiline aktiivsus, üldine terviseseisund ning alkoholi ja tubaka tarbimine. Kogutud andmetest formuleeritakse konkreetsed ettepanekud tervisekäitumise edendamiseks organisatsiooniüleselt.