Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Teenus kogukonnale

Teenus kogukonna alla koonduvad erinevad teenused, tegevused ja üritused, mida Tartu Tervishoiu Kõrgkool elanikkonnale pakub. Nende eesmärk on võimaldada õppuritel õppejõudude juhendamisel praktiseerida omandatud teadmisi ning samal ajal kasvatada ühiskonna terviseteadlikkust.

Pakume teenuseid üksikisikutele, kus igaüks saab osaleda individuaalselt. Samuti teeme koostööd haridusasutustega: leiame sobivaid teenused nii lasteaialastele kui ka abiturentidele. Lisaks anname panuse ettevõtete ja nende töötajate terviseteadlikumaks muutmisele.

Teenuseid saame pakkuda nii õppetöö raames kui ka õppetöö väliselt. Õppetöö raames pakutavad teenused on tellijale tasuta, kuid nende maht on piiratud. Seetõttu palume oma soovidest teada anda võimalikult vara, et oskaksime õppetöös sellega arvestada. Proovime oma teenuseid kohandada alati kliendi soovide järgi, kuid enimküsitud teemad on näiteks: kätepesu, hügieen, esmaabi, toitumine ning noorte seksuaaltervis. Lasteaiad on enim huvitatud kaisuloomakliinikust, kus lastel on võimalik teha raviprotseduure oma lemmikkaisulooma peal. Lisaks pakume kogukonnale teenuseid erinevatel kogukonnapäevadel, messidel, laatadel jms. Näiteks tuletame külastajatele meelde esmaabi, paneme proovile kehalised võimed või teavitame erinevatest ohtudest. Õppetöö väliselt pakume teenuseid ainult võimaluse olemasolul. Meie õppurid ei paku iseseisvalt teenusena tervisenäitajate testimisi ning mõõtmisi.

Kogukonnateenuste alla kuulub ka koostöö koolidega, kellele pakume tasulisi kursuseid, et tutvustada tervishoiuvaldkonda ning muuta koolitunnid põnevamaks ja praktilisemaks. Igal aastal lisandub partnerkoole, kes soovivad oma kursused läbida just Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudude juhendamisel.

Kui Teil on tekkinud soov või idee, kus meie tudengid võiksid teadmisi praktiseerida või soovite enda organisatsiooni tellida teenust, siis võtke ühendust teenuste ja koostöö koordinaatoriga.

Silva-Sille Silgu

Teenuste ja koostöö koordinaator

737 0207silvasillesilgu@nooruse.ee