Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Lõppenud rakendusuuringud

Uuringu pealkiriPeriood Vastutav uurijaEesmärk
„Eesti elanike joogivee tarbimisharjumused“2017 – 2022Kristi VahurUuringu eesmärgiks oli selgitada Eesti elanike joogivee (pudeli-, kraani-, kaevuvesi) tarbimise harjumusi, eelistusi ning sellest lähtuvalt subjektiivset hinnangut pudelivee tervisemõjudele.
„Mitteprofessionaalsete meesmaratoonarite (>45a) tervislik seisund ja maratoniks ettevalmistus“2018 – 2022  Ülle ParmUuringu eesmärgiks oli selgitada välja maratonide ja sellega kaasnevate faktorite mõju mitteprofessionaalsete meesmaratoonarite (>45a) südamelöögisageduse ja vererõhu taastumisele.  
„Eriõendusele suunatud terviseteaduse magistriõppekava, selle mõju ja efektiivsuse hindamine“2019 – 2022  Mary Olivia Gobbi
Reet Urban
Uuringu eesmärgiks oli selgitada terviseteaduse magistriõppekava eesmärkide täitmist ja õppekava läbinute ettevalmistust täita kaasaegse tervishoiusektori ootusi kõrgema erialase haridustasemega spetsialistidele.  
„Pedikuloosi ehk peatäitõve esinemine laste seas ning lapsevanemate teadlikkus peatäidest“2019 – 2022  Ave KutmanUuringu eesmärgiks oli selgitada peatäide levikut eelkooliealiste ja esimese kooliastme (1-4. klass) laste seas ning selgitada lapsevanemate teadlikkust peatäidest.
„Bioanalüütikute õppelaborite metoodika testimine“2014 – 2020  Mare RemmUuringu eesmärgiks oli koostada kvaliteedi käsiraamatu vormistusnõuetele vastav, õppelaboris kasutatavad metoodilised juhendid, nende kvaliteedi kontrollimine ja nende põhjal õppelabori käsiraamatu kokkupanemine. Sihtgrupiks on üliõpilased ja õppejõud, kelle jaoks on juhendid õppe- ja õpetamisvahenditeks.  
„Tervisega seonduvad aspektid politseitöös“ (kutseliste päästjate (tuletõrjujate) tervisekäitumine ja tervisenäitajad lisaprojekt)2016 – 2020  Anna-Liisa Tamm
Ülle Parm
Janika Pael
Uuringu eesmärgiks oli selgitada politseiametnike (emotsionaalse) tervise tase, tervisekäitumine ja pingetest vabanemise (lõõgastumise) oskus.