Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Praktikavõimalused

Suure osa õpingutest moodustab õppepraktika, kus tudengid ja kutseõppurid saavad reaalses töökeskkonnas praktiseerida oma erialaseid oskusi. Praktikal jälgitakse võimalusel põhimõtet, et õppurid saavad erinevaid teadmisi, oskusi ja kogemusi erinevates praktikakohtades, erinevate juhendajate käe all.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina suunab kõrgkool Sind igal õppeaastal praktikatele, mis toimuvad erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti. Õppuril tuleb olla valmis praktikate sooritamiseks väljaspool enda eelistatud asukohta. Praktika võib kesta järjest kuni kolm kuud. Kõrgkooli kindlustab ise kõikidele õppuritele õppepraktikakoha. Õppepraktikaga seotud sõidu- ja majutuskulud tasub õppur. Õppepraktika vältel toetab Sind juhendav õppejõud kõrgkoolist ja praktikabaasipoolne juhendaja. Kõrgkoolil on üle 300 praktikabaasi.  

Praktikakogemus on väga oluline, sest praktikabaasides saavad üliõpilased oma erialaseid teadmisi praktilises töösituatsioonis kinnistada ja  luua tuleviku tarbeks kontakte, mis lihtsustab neil erialase töö leidmist pärast hariduse omandamist.