Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Kutsu õppurid külla

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on olulisel kohal omandatud teadmiste praktiseerimine ja terviseteadlikuse suurendamine kogukonnas. Seetõttu viivad meie õppurid mitme aine raames läbi tervisedenduslike tegevusi eelkõige õppejõu juhendamisel. Näiteks käiakse külas lasteaedades, viiakse tunde läbi koolides, antakse oma panus mõnel üritusel või tutvustatakse kõrgkooli õppimisvõimalusi kogukonnas.

Populaarsemad teemad, millega meie õppurid tegelevad, on:

  • Suuhügieeni alase teadlikkuse tõstmine
  • Kätehügieeni alase teadlikkuse tõstmine
  • Esmaabi andmine & AED kasutamine

Õppuritel on võimalik ise valida kus ja mida nad läbi viivad, kuid kui Sul on tulemas mõni põnev sündmus või sooviksid õppureid mõnda koolitundi kaasata, siis tasub kindlasti meile märku anda! Saame info oma õppuritele edasi anda ja võib olla soovivad nad praktiseerima tulla just Sinu juurde!

Üldiselt on õppurite poolt läbiviidud tegevused klientidele tasuta! Väljaspool Tartut toimuvate tegevuste korral võivad lisanduda sõidukulud!

Lisainformatsiooni saamiseks võta julgelt ühendust kõrgkooli teenuste ja koostöö koordinaatoriga:

Silva-Sille Silgu

Teenuste ja koostöö koordinaator

737 0207silvasillesilgu@nooruse.ee