Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Õde

Õde on tervishoiuspetsialist, kes osutab õendusabi: rakendab oma kutsealaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid üksikisiku, perekonna ja/või kogukonna abistamisel, selleks et säilitada tervist, saavutada parem elukvaliteet, parem enesehoolduse- ja funktsioneerimisvõime või võimaldada inimesel surra väärikalt kui tervise taastamine pole võimalik. Õde hindab inimese kogemusi ja reaktsioone haiguse ja tervise suhtes ning õpetab ja juhendab teda tervise hoidmisel ja/või haigusest paranemisel, lähtudes holistlikust inimkäsitusest. Tutvu ka rahvusvahelise õdede nõukogu eetikakoodeksiga.

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kestab õe põhiõpe kolm ja pool aastat, selle aja jooksul kogub üliõpilane 210 EAP-d. Õppekava koosneb kümnest moodulist: kutsealane ja isiksuslik areng, õenduse alused, anatoomia-füsioloogia, kogukonnaõendus, lapse õendusabi, reproduktiivtervis, eaka õendusabi, kliiniline õendusabi, komplitseeritud juhtude õendusabi, vaimne tervis ja psühhiaatriline õendusabi.

Lisaks teoreetilisele õppele on olulisel kohal praktika: eelkliiniline praktika viiakse läbi kõrgkooli õppeklassis, kliiniline õppepraktika toimub praktikabaasides integreeritult teooriaõppe tsüklitega ning annab üliõpilasele kokku 86 EAP-d (üle 40% õppe mahust). Praktika eesmärgiks on arendada teoreetiliste teadmiste rakendamise ning kutseoskusi ja selle juhendajateks on praktikabaasi erialaspetsialist ja kõrgkooli poolt vastava aine õppejõud.

Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus ja kaitsma uurimusliku sisuga lõputöö. Õe õppekaval on võimalus tsükliõppe vormis õppimiseks, ent tuleb arvestada, et praktikad ei toimu tsüklitena.

Eesti Töötukassa kaudu saavad õe õppekava tudengid taotleda toetust, mis on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Pärast lõpetamist

Õed töötavad tervishoiu ja sotsiaalvaldkonda kuuluvates asutustes, näiteks haiglates, päeva- ja tervisekeskustes ning ka hooldekodudes. Õdesid vajatakse tööturul pidevalt: erialase ametikoha leidmine ei tohiks valmistada probleeme ning karjäärivõimalused on laiad. Õe kõrghariduse omandanutel on võimalik jätkata õpinguid terviseteaduse magistriõppekaval (90 EAP).

Ireen Bruus

Õenduse ja ämmaemanduse osakonna juhataja

737 0225ireenbruus@nooruse.ee