Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Oma pereliiget hooldava lähedase koolitus  

Oma pereliikmeid hooldavatel lähedastel on võimalik osaleda koolitusel, kus saab teadmisi ja praktilisi oskusi ning nõuandeid. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud koostasid koolituskava lähtuvalt lähedaste vajadustest ning soovidest.

Koolituse maht on 35 tundi ning teemad jaotatud üheksale kohtumisele, mis toimuvad kord kuus. Koolituspäeva maht on 3 astronoomilist tundi. Kursusel osalejate arv on maksimaalselt 12 inimest 

Toimumise ajad: 02.10, 06.11, 07.12, 25.01, 14.02, 14.03, 11.04, 07.05, 05.06 
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5 või Zoomis
Registreerimine koolitusele kuni kohtade täitumiseni: Merle Varik, merlevarik@nooruse.ee 

Koolitus on osalejale tasuta! 

Koolitus toimub rakendusuuringu “Täisealisele lähedasele pikaajalist hooldust osutavate omastehooldajatele võimestamine” raames.

Eelmisel aastal (september – detsember) viidi läbi intervjuud omastehooldajatega, mille tulemustele koolituskava tugineb. Uuringu läbiviijad (Eve-Merike Sooväli, Janika Pael ja Merle Varik) tänavad südamest omastehooldajaid, kes uuringus osalesid ja oma kogemust ning vajadusi jagasid.

Ajakava 

Kuupäev  Kellaaeg Teema Koolitajad 
02.10.23 16.00-19.00 Hooldustoimingud I Maire Aruots, Kristiina-Maria Lorenz 
06.11.23 16.00-19.00 Hooldustoimingud II Maire Aruots, Kristiina-Maria Lorenz 
07.12.23 16.00-19.00 Ergonoomika Maie Timm 
25.01.24  16.00-17.30 
17.45-19.00 
Toitumine 
Vähihaige hooldus 
Kristiina-Maria Lorenz 
Eve-Merike Sooväli 
14.02.24 (Zoomis) 16.00-19.00 Krooniliste haigustega kaasnevad sündroomid, ravimid Eve-Merike Sooväli 
14.03.24  16.00-17.00 
17.15-19.00 
Insuldihaige raviteekond 
Kerge kognitiivne häire, dementsussündroom 
Triinu Kurvits 
Janika Pael, Merle Varik 
11.04.24 16.00-19.00 Kehaliselt aktiveerivad tegevused Ivi Vaher 
07.05.24 (Zoomis) 14.30-16.45 Ülevaade teenustest Tartu LV, Maarika Kurrikoff 
05.06.24 (Zoomis)              16.00-17.30  
17.45-19.00  
Surm ja lein 
Hooldaja läbipõlemise ennetamine ja eneseabi 
Anne Vahtramäe 
Katrin Tint