Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Õppetoetused

Toetused üliõpilastele

Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda üliõpilane:

  • kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine;
  • kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 762,50 eurot.

Vajaduspõhine eritoetus on mõeldud neile üliõpilastele, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud.

Õppetoetusi määratakse kaks korda õppeaastas: sügis- ja kevadsemestriks. Toetuse saamiseks tuleb iga semestri alguses esitada taotlus riigi haridusportaalis

Tulemusstipendiumi eesmärk on tunnustada ja toetada väga heade õpitulemustega õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadustega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Taotlusvoorud on kaks korda õppeaastas: sügissemestril on taotluse esitamise tähtaeg 20. september ja kevadsemestril 21. veebruar. Asenduskodulaste kõrgharidust toetava stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg on 25. oktoober.

Esimese aasta õpilased ja tudengid esimesel semestril kõiki toetusi küsida ei saa – neil pole veel õppetulemusi, mille alusel paremusjärjestused koostatakse ja toetusi määratakse. Erandiks on vajaduspõhine õppetoetus, mille taotlemisel on esimesel semestril piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine.

Kutseõppurite toetused

Kutseõppuritele sh töökohapõhises õppes makstakse põhitoetust, eritoetust ja sõidutoetust, et soodustada nende haridusteed ja motiveerida neid edukalt ja täiskoormusega õppima.

Põhi- ja eritoetust saab taotleda Tahvlis. Sõidutoetuse taotlemine toimub õppetöö peaspetsialisti kaudu.