Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Erakorralise meditsiini tehnik

Erakorralise meditsiini tehnik on spetsialist, kes osutab hädasolijatele esmast erakorralist meditsiiniabi − hindab patsiendi seisundit, vajaminevaid ressursse ja olukorda sündmuskohal ning alustab õnnetusse sattunu või haigestunu aitamisega. Erakorralise meditsiini tehnikul peavad olema tervishoiualased teadmise ning oskus kasutada meditsiini ning päästetehnikat.

Õppe pikkus erakorralise meditsiini tehniku õppekaval on üks aasta, maht 60 EKAP-d (Eesti Kutsehariduse Arvestuspunkti). Õppida on võimalik nii kooli- kui töökohapõhises õppes. Auditoorne õppetöö toimub nädalaste tsüklitena üks või kaks korda kuus. Lisaks sooritatakse õppepraktika erakorralise meditsiini osakonnas ja kiirabis. Õppepraktikat on Erasmus+ programmi toel võimalik sooritada ka välismaal (Saksamaal).

Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust, väljaspool Tartut elavatel õppijatel sõidukompensatsiooni. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoonega samal aadressil on kõrgkoolil ka ühiselamu

Kõigil õppijail on võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist, mis suurendab õppetöö korralduse paindlikkust ning sobivust ka töötava õppija jaoks.

Õpe lõpeb 4. taseme kutseeksamiga. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil  on esmakutse andmise õigus ja  lõpetamisel saadav esmakutse on eluaegse kehtivusega. 

Eesti Töötukassa kaudu saavad erakorralise meditsiini tehniku õppekava õpilased taotleda toetust, mis on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada. 

Erakorralise meditsiini tehniku  õppekava õpilased on aktiivselt tutvustanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja oma põnevat eriala haridusmessidel ning avatud uste päevadel, osalenud korduvalt rahvusvahelisel õppusel MODEX. 

Pärast lõpetamist

Eriala lõpetanud töötavad kiirabis ja haiglate erakorralise meditsiini osakondades. Nende teadmised ja oskused on leidnud rakendust päästeasutustes, turvateenistustes, kaitseväes, kaitseliidus ja merenduses.

Tiina Uusma

Kutseõppe osakonna juhataja

737 0229tiinauusma@nooruse.ee