Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

PAI tervisedendusliku projekti stipendium

Kas tahaksid ühiskonnaelus kaasa lüüa ja suurendada inimeste terviseteadlikkust? Kas Sul on põnevaid ideid, kuid puuduvad vahendid nende elluviimiseks? Sinu poolt ideed ja teostus ning meie aitame rahaliste vahenditega!

Tartu Tervishoiu Kõrgkool kuulutab välja PAI tervisedendusliku projekti stipendiumi! Eesmärgiks on toetada ning väärtustada kogukonnale suunatud teenuseid, mis aitavad läbi teaduspõhise info jagamise suurendada inimeste terviseteadlikkust.

Kandideerida saavad kõik Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurid (nii kutseõppe, rakenduskõrghariduese kui ka magistriõppe õppurid). Kandideeri üksi või pane kokku toetav meeskond, kellega saate ellu viia mõne ürituse, huvitava tunni või luua hoopis õppematerjale! Eelistatud teemad on alkohol & uimastite kahjulikkus, vaimne tervis, seksuaaltervis, kehaline aktiivsus ning eelkooliealiste terviseteadlikkus. Oodatud on ka kõik teised ideed! Kasutada võib ka ideid, mida oled juba teinud (näiteks oled käinud lasteaedades kätepesu õpetamas), aga sooviksid seda ideed nüüd arendada.

Kõige paremad ideed saavad elluviimiseks PAI stipendiumi!

SOOVIN KANDIDEERIDA, AGA MIDA MA TEGEMA PEAN?

  • Esmalt loe läbi konkursi tingimused ja lisainfo.
  • Konkursile kandideerimine toimub läbi Tartu Linnaportaali
  • NB! 2024. aastal toimub kaks kandideerimisvooru. Üks sügisel ja üks talvel. Info tähtaegadest peagi!

*Linnaportaalis logi sisse, vali vasakult menüüst teenuste info ja seejärel Kultuurkapitali alt PAI stipendium. Taotluse vormistamise juures tutvu kindlasti kommentaaridega liikudes hiirega küsimärgile.

MIDA TÄHENDAB AUHINNAFOND NING KUIDAS TEAN STIPENDIUMI SUURUST MÄRKIDA?

Stipendiumi suurus sõltub taotleja projektist ning eelarvest. Oleme välja toonud ligikaudsed summad (tund, tegevus, õppematerjal ligikaudu 300 eurot, sündmus ligikaudu 500 eurot), kuid see ei tähenda, et peaksid kindlasti jääma nendesse piiridesse. Kui näed, et näiteks Sinu sündmuse eelarve on kindlasti suurem kui 500 eurot, siis pane see eelarvesse kirja. Žüriil on õigus teha rahastusotsuseid vastavalt laekunud taotluste iseloomule.

KELLE POOLE PÖÖRDUDA KUI MUL ON KÜSIMUSI?

Lisaküsimuste ja abi korral pöördu julgelt koostöö ja teenuste koordinaatori poole Silva-Sille Silgu, silvasillesilgu@nooruse.ee, tel 737 0207, kab 117.

MIS SAAB PÄRAST TAOTLUSE ESITAMIST?

Pärast taotluste esitamist tutvub žürii Sinu taotlusega. Juhul kui taotlusvorm vastab nõuetele, siis ootame Sind žürii juurde, kus saad juba suuliselt oma projekti tutvustada.

MILLISED PROJEKTID ON JUBA PAI STIPENDIUMI SAANUD?

  • 2023. aasta kevadel sai stipendiumi õe õppekava üliõpilase Elisabet Šorina projekt, mille eesmärgiks on suurendada ravimite teadlikkust eakatel. Projekti käigus viiakse Tartu hooldekodudes läbi personaalsed kohtumised eakatega. Koos tudengiga vaadatakse üle eakate raviskeemid ning jagatakse informatsiooni ravimite toimeainete ja koostarbimise osas. Samuti on eakatel võimalik küsida küsimusi erinevate ravimite kohta ning seeläbi suurendada oma teadmisi tarbitavatest ravimitest. Lisaks viiakse selleteemaline koolitus läbi ka hooldekodude hooldajate seas, et nad oleksid teadlikumad oma klientide raviskeemidest.
  • 2023. aasta sügisel sai stipenidumi Maarja Kase projekti “Päevad, mis ajasid segadusse”, mis keskendub menstruatsiooniga seotud informatsiooni jagamisele haridusasutustes. Samuti plaanitakse tutvustada menstruatsiooniga seotud abivahendeid.
  • 2023. aasta sügisel sai stipendiumi Janely Toomsalu kätepesu projekt, mille käigus viiakse läbi kätepesu õpitoad, et tõsta noorte kui ka lapsevanemate teadlikkust kätehügieenist.
  • 2023. aasta sügisel sai stipendiumi Viivika Padari eakate teeõhtu projekt, mille käigus viiakse läbi kohtumised eakatega. Kokkusaamistel keskendutakse erinevatele eakate jaoks aktuaalsetele teemadele näiteks abivahendid, toitumine, liikumine jms. Sündmuse organiseerimisel arvestatakse eakate soovide ning vajadustega.
  • 2023. aasta sügisel sai stipendiumi Tiia Mältoni projekt, mille käigus saavad maapiirkonna noored aktiivselt vaba aega veeta jumpingu trennides.

Silva-Sille Silgu

Teenuste ja koostöö koordinaator

737 0207silvasillesilgu@nooruse.ee