Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Eesmärk ja üldised põhimõtted

Ajakiri „Terves Kehas Terve Teadmine“ on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rahvusvaheline eelretsenseeritav avatud juurdepääsuga (lugejatele tasuta) üle aasta ilmuv ajakiri, mis avaldab uudseid  uurimistulemusi tervishoiu- ja tervishoiuhariduse valdkonnas. 

Ajakiri käsitleb tervise ja tervishoiuharidusega seonduvaid teemavaldkondi, näiteks ühiskonna terviseteadlikkus, toitumine, kehaline aktiivsus, vaimne tervis, nakkushaigused ja nende ennetamine, patsiendiohutus, keskkond ja tervis, tervisetehnoloogiad, tervishoiu valdkonna õppekava arendus, õppe- ja hindamismeetodite ning kriteeriumite sobivus õpiväljundite saavutamiseks.

Ajakirja „Terves Kehas Terve Teadmine“ on oodatud järgmised käsikirja tüübid:

  • Algupärane uuring – käsikiri kajastab empiirilise uurimuse tulemusi, annab käsitletud teema kohta uudset teavet ning kasutatud on uudseid ja asjakohaseid viiteid. Teksti kogupikkuseks on A4 formaadis kuni 16 lehekülge (sh tabelid, joonised ja allikaloend); maksimaalselt 40 kirjandusallikat.
  • Juhtumiuuring – kirjeldab lühidalt mingi uue meetodiga saadud tulemust või erilist olukorda/situatsiooni/juhtumit. Teksti kogupikkuseks kuni 8 lehekülge (sh allikaloend); maksimaalselt 20 kirjandusallikat.
  • Ülevaade – käsikiri annab ülevaate mingi tervishoiu või tervishoiuhariduse aspekti ajaloost või hetkeseisust, oluline on käsitluse uudsus ja teema aktuaalsus. Teksti kogupikkuseks kuni 16 lehekülge (sh allikaloend); maksimaalselt 60 kirjandusallikat.

Uurimistöö peab olema läbi viidud ning käsikiri koostatud kooskõlas teaduse hea tava põhimõtetega (vt “The European Code of Conduct for Research Integrity”, 2017; “Hea teadustava”, 2017). Käsikirja vastutav autor vastutab, et käsikirja avaldamisega ei ole rikutud intellektuaalomandi kaitset ega muudest õigusaktidest tulenevaid õigusi.