Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Tugisüsteemid

Õppetöö spetsialistid annavad õppuritele nõu igasugustes õppetööd puudutavates küsimustes: õppimise võimalused, õppetöökorraldus, tunniplaan, praktika sooritamine. Samuti tasub vajadusel uurida nende käest, millised on akadeemilise puhkuse võimalused või seda, kuidas saaks VÕTA abil varasemaid õpinguid õppetöös arvestada. Õppenõustajad väljastavad ka mitmesuguseid tõendeid, näiteks tõendeid õppimise kohta kohalikule omavalitsusele, pensioniametile jne.

Kõrgkooli õppuritel on võimalik saada tasuta psühholoogilist nõustamist. Psühholoogi poole võiks pöörduda, kui Sul on probleeme isiklikus elus, kui tunned, et oled stressis, kurvameelne, ärevuses, kui tunned end üksikuna või ei ole rahul oma suhetega. Samuti aitab psühholoog karjäärinõustamise valdkonnas. Nõustamiseks registreeri aeg Mindgram OÜ psühholoogide juures e-posti vahendusel: info@mindgram.ee. Psühholoogiga juba kokkulepitud aega saab tühistada või muuta mitte hiljem kui 24 tundi enne varasemalt kokkulepitud aega.

Samuti on valmis vajadusel nõu ja informatsiooni andma üliõpilasesinduse liikmed.

Õppuritel on võimalus osaleda eesti keele süvaõppes.  Kõik, kes süvaõppes käivad, on viidud süvaõppesse ka Eesti Hariduse Infosüsteemis ning nende nominaalne õppeaeg pikeneb. Süvaõpe on  seaduse kohaselt ette nähtud üliõpilastele, kelle eesti keele kui õppekeele oskus ei vasta kõrgharidustasemel õppimiseks esitatavatele nõuetele, õppe maht on 30 EAP-d semestris. Need tudengid ei saa osaleda teistes loengutes, vaid õpivad ainult eesti keelt.

Kersti TšebotarKersti Tšebotar

Kersti Tšebotar

Õppetöö spetsialist (õenduse ja ämmaemanduse osakond)

737 0234kerstitsebotar@nooruse.ee
Tagle JantraTagle Jantra

Tagle Jantra

Õppetöö spetsialist (õenduse ja ämmaemanduse osakond)

737 0233taglejantra@nooruse.ee

Ivika Lehtsalu

Õppekorralduse peaspetsialist (õenduse ja ämmaemanduse osakonna praktikakorraldus)

737 0221ivikalehtsalu@nooruse.ee
Ave PärandAve Pärand

Ave Pärand

Õppetöö spetsialist (füsioteraapia ja tervisekaitse osakond)

737 0231aveparand@nooruse.ee
Airi KerikmäeAiri Kerikmäe

Airi Kerikmäe

Õppetöö spetsialist (kutseõpe)

737 0232airikerikmae@nooruse.ee
Ehtel TuiskEhtel Tuisk

Ehtel Tuisk

Õppeinfo spetsialist (õenduse- ja ämmaemanda osakond, terviseteaduse magistriõpe)

737 0218ehteltuisk@nooruse.ee

Riina Luik

Õppeinfosüsteemide administraator (Tahvel)

737 0212riinaluik@nooruse.ee

Martin Avameri

Haridustehnoloog

737 0230martinavameri@nooruse.ee

Kadri Eek

Õppetöö spetsialist (radiograafia ja bioanalüütika osakond)

737 0222kadrieek@nooruse.ee