Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Lapsehoidja

Lapsehoidja töö eesmärk on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut. Lapsehoidja on vastutus- ja empaatiavõimeline, usaldusväärne, loov ja koostööaldis ning peab lugu nii lastest kui nende vanematest. Õppima on oodatud hea vaimse ja füüsilise tervisega, emotsionaalselt stabiilsed ning hea pingetaluvusega keskharidusega õppurid.

Õpingud 5. taseme esmaõppe õppekaval  kestavad üks aasta ehk 60 Eesti Kutseõppe Arvestuspunkti (EKAP). Auditoorne õppetöö toimub tsüklitena üks kuni kaks korda kuus.

2021. aastast on võimalik õppida Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ka lapsehoidja 5. taseme jätkuõppe õppekaval, kui varasemalt on läbitud lapsehoidja 4. taseme õpe. Õpingud kestavad 5 kuud ehk 30 Eesti Kutseõppe Arvestuspunkti (EKAP). Auditoorne õppetöö toimub tsüklitena üks kuni kaks korda kuus. Õpe lõpeb lapsehoidja, tase 5 kutseeksamiga.

Osa õppest moodustab  õppepraktika töökeskkonnas. Õppepraktikat on Erasmus+ programmi toel võimalik sooritada ka välismaal (Portugalis, Hispaanias).  Lapsehoidjaks on võimalik õppida nii kooli- kui töökohapõhises õppes.  

Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust, väljaspool Tartut elavatel õppijatel sõidukompensatsiooni. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoonega samal aadressil on kõrgkoolil ka ühiselamu

Kõigil õppijail on võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist, mis suurendab õppetöö korralduse paindlikkust ning sobivust ka töötava õppija jaoks. 

Õpe lõpeb 5. taseme kutseeksamiga. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil  on esmakutse andmise õigus ja  lõpetamisel saadav esmakutse on eluaegse kehtivusega. 

Õpilastel on võimalus õpingute ajal esindada ja tutvustada kooli ja õpitavat eriala haridusmessidel ning avatud uste päevadel. Samuti on tublid ja aktiivsed õpilased juba õpingute ajal oodatud tegelema eri vanuses lastega linna avalikel ürituste, lasteaedade tervisepäevadel ning mitmetel muudel avalikel üritustel. 

Pärast lõpetamist

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetanud lapsehoidjad on oodatud tööle nii lastehoidudesse, õpetaja assistentide ja abidena lasteaedadesse kui laste hoolekandeasutustesse. Paljud õpilastest leiavad töökoha juba õppimise ajal. Lapsehoidja õppekava läbimine annab head eeldused õpingute jätkamiseks alushariduse või algklasside pedagoogika vallas, lapsehoidjana välismaal töötamiseks ning eraettevõtjana lapsehoiuteenuse pakkumiseks.

Tiina Uusma

Kutseõppe osakonna juhataja

737 0229tiinauusma@nooruse.ee