Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Riigihanked ja projektid

Hankeplaan 2024 kirjeldab kõrgkooli 2024. aasta hangete sisu – soetuste eeldatav kogumaksumus on 649 000 eurot. Riigihangete ettevalmistamist, läbiviimist ja riigihangetest tulenevate lepingute sõlmimist ning erisusi Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis reguleerib hankekord.

Tehnilise kirjelduse koostajad on erialaspetsialistid ning hanke ja lepingu täitmise eest vastutav isik on haldus- ja finantsdirektor Ermo Kruuse. Riigihangete korraldamisel kasutatakse ka Riigi Tugiteenuste Keskuse teenuseid.

Teostatud projektid

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/search

Ermo Kruuse

Haldus- ja finantsdirektor

737 0205ermokruuse@nooruse.ee