Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Riigihanked ja projektid

Hankeplaan 2023 kirjeldab kõrgkooli 2023.aasta hangete sisu – soetuste eeldatav kogumaksumus on 215 000 eurot ja ehituste maksumus 210 000 eurot. Riigihangete ettevalmistamist, läbiviimist ja riigihangetest tulenevate lepingute sõlmimist ning erisusi Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis reguleerib hankekord.

Tehnilise kirjelduse koostajad on erialaspetsialistid ning hanke ja lepingu täitmise eest vastutav isik on haldus- ja finantsdirektor Ermo Kruuse .

Teostatud projektid

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/search

Ermo Kruuse

Haldus- ja finantsdirektor

737 0205ermokruuse@nooruse.ee