Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Õe õppekava lõputööd

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 17.01.2024

Kaitsmise ruum: Õ-S118

Komisjoni esimees: Gerli Usberg (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Maarika Jaguson (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)
Komisjoni liige: Tatjana Jušinski (SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

KellLõputöö pealkiri
10.15-10.55NOORTE MEELEOLU- JA ÄREVUSHÄIRETE RISKITEGURID NING ENNETUS- JA LEEVENDUSPROGRAMMID – KIRJANDUSE ÜLEVAADE
11.00-11.40ORGANISMI VÄHESE MAGNEESIUMI SISALDUSE PÕHJUSED JA SEOS VAIMSE TERVISEGA NING TOITUMISSOOVITUSED MAGNEESIUMI SISALDUSE SUURENDAMISEKS ORGANISMIS TÄISKASVANUTEL
11.45-12.25TÄISKASVANUD PATSIENDI PREOPERATIIVSE ÄREVUSE OLEMUS JA SELLE LEEVENDAMISEKS KASUTATAVAD ENESEABIVÕTTED
NING NENDE TOIMEMEHHANISM
13:00-13:40RAUAVAEGUSANEEMIA, LEVIMUS FERTIILSES EAS JA POSTMENOPAUSIS NAISTE SEAS, TOITUMISSOOVITUSED JA ÕENDUSABI
13:45-14:25HAIGLARAVIL VIIBIVATE INTELLEKTIPUUDEGA PATSIENTIDE JA LAPSEVANEMATE NING NENDEGA TEGELEVATE TERVISHOIUTÖÖTAJATE
KOGEMUSED
14:30-15:10INIMESE IMMUUNSUSPUUDULIKKUSE VIIRUSEGA SEOTUD PSÜHHOSOTSIAALSED TERVISEPROBLEEMID NING NENDE ENNETAMISE JA/VÕI LEEVENDAMISE VÕIMALUSED TÄISKASVANUTEL

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 18.01.2024

Kaitsmise ruum: Õ-S118

Komisjoni esimees: Merle Varik (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Katre Tombu (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Anneli Pärn (SA Pärnu Haigla)

KellLõputöö pealkiri
9.00-9.40TÄISKASVANUD LÄHEDASTE PSÜHHOSOTSIAALSED OHUTEGURID JA NENDEGA TOIMETULEK KODUSTES
TINGIMUSTES PALLIATIIVRAVI SAAVATE PATSIENTIDE HOOLDAMISEL
9.45-10.25MEESTE SUITSIIDI RISKIFAKTORID JA ENNETAMISE VÕIMALUSED
10.30-11.10DOWNI SÜNDROOMIGA LAPSE VANEMATELE SUUNATUD ÕENDUSABI
11.45-12.25TOITUMINE ALZHEIMERI TÕVE ENNETAMISEL
12.30-13.10VERELOOME TÜVIRAKKUDE SIIRDAMISE LÄBINUD STATSIONAARSEL RAVIL VIIBIVATE TÄISKASVANUD PATSIENTIDE ENAMLEVINUD
PSÜÜHIKAHÄIRED NING MEETODID NENDE ENNETAMISEKS JA LEEVENDAMISEKS
13.15-13.55PÄRILIK PIKA QT SÜNDROOM – ÜLEVAADE GEENI- JA TERVISEANDMETEST EESTI GEENIVARAMU KOHORDIS

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 18.01.2024

Kaitsmise ruum: Õ-S119

Komisjoni esimees: Sirje Sammul (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Rainer Mällo (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Mari-Leen Pärn (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)

KellLõputöö pealkiri
9.00-9.40KOLOSTOOMIGA KAASNEVAD PSÜHHOSOTSIAALSED PROLEEMID JA ÕENDUSABI VÕIMALUSED PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS TÄISKASVANUD PATSIENDIL
9.45-10.25HAIGLAVÄLINE ELUSTAMINE JA AUTOMAATSE KEHAVÄLISE DEFIBRILLAATORI KASUTAMISE VÕIMALUSED ABIKAUGETES PIIRKONDADES SÜDAME ÄKKSURMA KORRAL JA NENDE TÕHUSUS ABI KÄTTESAADAVUSELE
10.30-11.10ERAKORRALISE MEDITSIINI OSAKONNA ÕDEDE POOLT ALKOHOLI KURITARVITAMISE AVASTAMISEKS LÄBIVIIDAVAD LÜHISEKKUMISED, ERINEVAD MÕÕDIKUD JA LÜHISEKKUMISEL ESINEVAD TAKISTUSED
11.45-12.25LÄBIPÕLEMINE ERAKORRALISE MEDITSIINI OSAKONNA ÕENDUSTÖÖTAJATE SEAS: KÜSITLUSUURING
12.30-13.10DIABEETIKUTE TEADLIKKUS DIABEETILISEST RETINOPAATIAST JA SELLE RISKITEGURITEST NING RASKEKUJULISE VORMI ENNETAMINE ÕE
TEGEVUSTE KAUDU
13.15-13.55I TÜÜPI DIABEETI PÕDEVATE KOOLIEALISTE LASTE HAIGUSEGA KAASNEVAD PROBLEEMID JA LAPSEVANEMA ROLL HAIGUSEGA TOIMETULEMISEL

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 18.01.2024

Kaitsmise ruum: Õ-S006

Komisjoni esimees: Inge Paju (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Pille Tammpere (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Evelin Karja (AS Ida Tallinna Keskhaigla)

KellLõputöö pealkiri
9.00-9.40MULTIFORMSE GLIOBLASTOOMIGA HAIGE ÕENDUSABI
9.45-10.25LÄBIPÕLEMISSÜNDROOMI AVALDUMINE INTENSIIVRAVI ÕDEDEL, SELLE RISKITEGURID JA ENNETUSVÕIMALUSED
10.30-11.10ÜLDHARIDUSKOOLI ÕPETAJATE ESMAABIALANE VALMISOLEK JA SEDA MÕJUTAVAD TEGURID KOOLIKESKKONNAS
11.45-12.25HIPO- JA HÜDROTERAAPIA MÕJU VÕRDLUS TSEREBRAALPARALÜÜSI KORRAL 3-12 AASTASEL LAPSPATSIENTIDEL
12.30-13.10KOERATERAAPIA MÕJU HAIGLA RAVIL OLEVATE PATSIENTIDELE NING SELLE KOGEMUSED MAAILMAS JA EESTIS
13.15-13.55EESTI KAITSELIIDU ALUTAGUSE MALEVA JÕHVI MALEVKONNA LIIKMETE ELUPÄÄSTVA ESMAABI TEOREETILISED TEADMISED NING HINNANGUD
VÄLJAÕPPELE

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 18.01.2024

Kaitsmise ruum: Õ-S016

Komisjoni esimees: Piret Simm-Pärle (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Ave Kõrve-Noorkõiv (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Renna Värnik (SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

KellLõputöö pealkiri
9.00-9.40HEALOOMULISE PAROKSÜSMAALSE ASENDIVERTIIGO ATAKKIDE TEKKIMISE TÕENÄOSUST SUURENDAVAD RISKITEGURID NING ENNETUSTEGEVUSED ATAKKIDE SAGEDUSE VÄHENDAMISEKS
9.45-10.25ASTMAT PÕDEVA TÄISKASVANU PATSIENDIÕPETUS
10.30-11.10ANOREXIA NERVOSA DIAGNOOSIGA PATSIENTIDE TAGASILANGUST SOODUSTAVAD JA ENNUSTAVAD TEGURID NING TAGASILANGUSE ENNETAMINE
11.45-12.25DIABEETILISE JALAHAAVANDI TEKET SOODUSTAVAD TEGURID, ÕENDUS- JA ENNETUSTEGEVUSED PATSIENDI ENESEHOOLDUSE TAGAMISEKS
12.30-13.10MÄLUKOHVIKUTE OLEMUS JA KASUTEGURID DEMENTSUSSÜNDROOMIGA INIMESTELE JA NENDE LÄHEDASTELE
13.15-13.55 (kinnine kaitsmine)TERVISEKÄITUMISE UURING KAITSELIIDU
PÕHJA MAAKAITSERINGKONNA TEGEVLIIKMETE SEAS

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 19.01.2024

Kaitsmise ruum: Õ-S119

Komisjoni esimees: Marit Kiljako (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Kalmer Marimaa (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Marjaliisa Raiv (SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

KellLõputöö pealkiri
9.00-9.40ÕENDUSDOKUMENTATSIOONI KVALITEETI MÕJUTAVAD TEGURID
9.45-10.25II TÜÜPI DIABEETI PÕDEVATE PATSIENTIDE TERVISETEADLIKKUS NING ÕE ROLL DIABEEDIALASES NÕUSTAMISES
10.30-11.10VAKTSIINIKÕHKLUST MÕJUTAVAD TEGURID JA
KOMMUNIKATSIOONISTRATEEGIAD TERVISHOIUTÖÖTAJATELE
11.45-12.25LUTIPUDELIKAARIES, PIKAAJALISE ÖISE TOITMISE MÕJU KAARIESE TEKKELE JA SELLE ENNETAMINE
12.30-13.10HUULETUBAKA, NIKOTIINIPATJADE JA KUUMUTATAVATE TUBAKATOODETE KASUTAMINE NOORUKITE JA NOORTE TÄISKASVANUTE SEAS NING NENDE KASUTAMISE MÕJU TERVISELE
13.15-13.55PROBIOOTIKUMIDE MÕJU LASTELE NING KOOSTIS- JA KVALITEEDINÕUDED TEABE ESITAMISEL

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 19.01.2024

Kaitsmise ruum: Õ-S016

Komisjoni esimees: Janika Pael (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Merle Kolga (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Elina Müürsepp (Tervisekassa)

KellLõputöö pealkiri
9.00-9.40AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIRE MÕJU TÄISKASVANULE NING SELLEGA TOIMETULEK
9.45-10.25MAOVÄHENDUSOPERATSIOONI LÄBINUD PATSIENTIDE ELUKVALITEET JA VAIMNE TERVIS
10.30-11.10KÜBERHONDRIA OLEMUS, MÕÕDIKUD, KÜBERHONDRIAGA KAASNEVAD PROBLEEMID JA RAVIVÕIMALUSED
11.45-12.25KINNIPEETAVATE VAIMSE TERVISE HÄIRED JA NENDE HOOLEKANNE
12.30-13.10TEISMELISTE SUITSIIDIKÄITUMISE RISKITEGURID NING SUITSIIDIKÄITUMISE ENNETAMISEKS SUUNATUD PROGRAMMID
13.15-13.55PSÜHHIAATRILISE PATSIENDI RELIGIOOSSED JA SPIRITUAALSED VAJADUSED NING ÕE ROLL SELLES

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 22.01.2024

Kaitsmise ruum: Õ-S006

Komisjoni esimees: Tatjana Jušinski (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Marika Laidvere (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Maarika Jaguson (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)

KellLõputöö pealkiri
9.00-9.40LAPSPATSIENDI JA TEMA LÄHEDASTE ETTEVALMISTAMINE UURINGUTEKS JA PROTSEDUURIDEKS MITTEFARMAKOLLOGILISTE MEETODITEGA
9.45-10.25MÜRAREOSTUSE ALLIKAD, NENDE MÕJU INTENSIIVRAVIL VIIBIVATELE TÄISKASVANUD PATSIENTIDELE NING
MÜRAREOSTUSE VÄHENDAMISE VÕIMALUSED
10.30-11.10VATSAKESTE VAHESEINA DEFEKTI POSTOPERATIIVNE ÕENDUSABI IMIKUEAS
11.45-12.25RINNAVÄHI DIAGNOOSIGA NAISTE TUGIGRUPID JA TUGIGRUPPIDES OSALEMISE KASUTEGURID
12.30-13.10MITTEINVASIIVSE VENTILATSIOONIGA TEKKIVAD KOMPLIKATSIOONID NING ÕENDUSSEKKUMISED
13.15-13.55LASTE RASVUMISEGA KAASNEVAD ENAMLEVINUD TERVISEPROBLEEMID
JA PEREÕE TEGEVUSED RASVUNUD LASTE KÄSITLEMISEL

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 24.01.2024

Kaitsmise ruum: Õ-S119

Komisjoni esimees: Terje Arula (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Svetlana Kalmaznina (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Elina Müürsepp (Tervisekassa)

KellLõputöö pealkiri
10.15-10.55PSORIAASI RAVI JA ÕENDUSABI LASTEL
11.00-11.40HORMONAALSETE RASESTUMISVASTASTE VAHENDITE KASUTAMINE
NAISTE SEAS JA MÕJU NAISE TERVISELE
11.45-12.25COVID-19 LÄBIPÕDEMISE JÄRGSED PIKAAJALISED MÕJUD PATSIENDI FÜÜSILISELE JA VAIMSELE TERVISELE AASTA PÄRAST HAIGUSEGA
NAKATUMIST NING NENDE RISKIFAKTORID
13.00-13.40PIIMAVALGU ALLERGIA OLEMUS KUNI 3-AASTASTEL LASTEL, SELLEGA KAASNEVAD TERVISEPROBLEEMID NING ÕENDUSABI VÕIMALUSED
13.45-14.25II TÜÜPI DIABEEDIHAIGE PATSIENDI HILISTÜSISTUSTEGA KAASNEVAD
TERVISEPROBLEEMID JA NENDEGA TOIMETULEK OMASTEHOOLDAJA
VAATEKOHAST
14.30-15.10LAPSEVANEMATE OTSUST MÕJUTAVAD SOODUSTAVAD JA TAKISTAVAD TEGURID LAPSE VAKTSINEERIMISEL NING TERVISHOIUTÖÖTAJA VÕIMALUSED NENDE NÕUSTAMISEL

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 24.01.2024

Kaitsmise ruum: Õ-S017

Komisjoni esimees: Marit Kiljako (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Helina Pedak (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Anneli Pärn (SA Pärnu Haigla)

KellLõputöö pealkiri
10.15-10.55HÜALUROONHAPPE TÄITESÜSTIDE KOMPLIKATSIOONID JA NENDE KÄSITLUS
11.00-11.40ALKOHOLI LIIGTARVITAVATE LASTEVANEMATE MÕJU LAPSE VAIMSELE TERVISELE NING MÕJUDE AVALDUMINE TÄISKASVANUEAS
11.45-12.25TELEMEDITSIINI JA NUTIRAKENDUSTE VÕIMALUSED SÜNNITUSJÄRGSE
DEPRESSIOONI KORRAL
13.00-13.40KROONILISEST VALUST TINGITUD VAIMSE TERVISEGA SEOTUD PROBLEEMID KOOLIEALISTEL LASTEL NING KOOLIÕE VÕIMALUSED
NENDE LEEVENDAMISEL
13.45-14.25KERGE AJUTRAUMA JÄRGSE TÄISKASVANUD PATSIENDI VÕIMALIKUD KAEBUSED JA RISKID NING PATSIENDI JA TEMA LÄHEDASTE NÕUSTAMINE
14.30-15.10HEMORRAAGILISE AJUINSULDIGA PATSIENDI JUHTUMI ANALÜÜS

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 24.01.2024

Kaitsmise ruum: Õ-S006

Komisjoni esimees: Renna Värnik (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Erle Remmelgas (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Jaanika Lutsepp (AS Ida Tallinna Keskhaigla)

KellLõputöö pealkiri
10.15-10.55SOOLEVÄHIGA KAASNEVAD FÜÜSILISED TERVISEPROBLEEMID JA
ÕENDUSSEKKUMISED TOIMETULEKU PARANDAMISEKS
11.00-11.40AORDI DISSEKTSIOONIGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS
11.45-12.25NEUTROPEENIA DIEEDI JA TOIDUOHUTUSEL PÕHINEVA DIEEDI TÕHUSUS VERELOOME TÜVIRAKKUDE SIIRDAMISE JÄRGSELT
13.00-13.40HILISES POSTOPERATIIVSES PERIOODIS HAAVAHOOLDUSEGA KAASNEDA VÕIVAD PROBLEEMID JA TOIMETULEK KODUSES KESKKONNAS
13.45-14.25HAIGLAS VIIBIVATE TÄISKASVANUD PATSIENTIDE UNEKVALITEETI MÕJUTAVAD TEGURID NING MITTEFARMAKOLOOGILISED
ÕENDUSSEKKUMISED UNE PARANDAMISEKS

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 25.01.2024

Kaitsmise ruum: Õ-S006

Komisjoni esimees: Heli-Kaja Kübarsepp (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Kristiina-Maria Lorenz (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Komisjoni liige: Evelin Karja (AS Ida Tallinna Keskhaigal)

KellLõputöö pealkiri
9.00-9.40PÕGENEMISTUBA KUI ÕPPEMEETOD ÕENDUSHARIDUSES: KIRJANDUSE ÜLEVAADE
9.45-10.25VABA JUURDEPÄÄSUGA E-KURSUSTE KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED NING
ÜLEVAADE TÄISEALISE LÄHEDASE OMASTEHOOLDAJATELE LOODUD
E-KURSUSTEST JA VABA JUURDEPÄÄSUGA E-KURSUSTEST
10.30-11.10OHUTU SÜSTIMISE RUUM SÜSTIVATELE NARKOMAANIDELE NARKOMAANIAGA SEOTUD KAHJUDE VÄHENDAMISEKS: RIIKIDE KOGEMUSED, TAKISTUSED JA KASUTEGURID
11.45-12.25VÕIMALIKUD TAKISTUSED JA ÕENDUSTEGEVUSED TÄISKASVANUTE ÄGEDA POSTOPERATIIVSE VALU HINDAMISEL
12.30-13.10KODADE VIRVENDUSARÜTMIAT SOODUSTAVAD RISKITEGURID TÄISKASVANUTEL NING ELUSTIILIALASED SOOVITUSED KODADE
VIRVENDUSARÜTMIA ESMASEKS ENNETAMISEKS