Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Õe õppekava lõputööd

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 07.06.2023

Kaitsmise ruum: Õ-S016

Komisjoni esimees: Janika Pael (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Komisjoni liige: Heli-Kaja Kübarsepp (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)

Komisjoni liige: Piret Simm-Pärle (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

KellLõputöö pealkiri
10.15-10.55ANTIDEPRESSANTRAVIST TULENEV SEKSUAALDÜSFUNKTSIOON JA SELLE HINDAMINE NING SEKSUAALKAEBUSTE KÄSITLEMIST MÕJUTAVAD TEGURID ÕDEDE PERSPEKTIIVIST
11.00-11.40DEMENTSUSSÕBRALIKU HAIGLA OLEMUS JA PÕHIPRINTSIIBID
11.45-12.25MÕÕDUKA LUMBAALSE SPINAALSTENOOSIGA KAASNEV KROONILISE VALUSÜNDROOMI TEKE JA MITTEFARMAKOLOOGILISED VALU LEEVENDAMISE VÕIMALUSED
13:00-13:40ALKOHOLI LIIGTARVITAMISEST PÕHJUSTATUD ALKOHOLIVÕÕRUTUSSEISUND JA ÕENDUSABI
13:45-14:25KODUHAIGLA OLEMUS JA TERVISEKASU
14:30-15:10KOOLIEALISE LAPSE SOMATOFORMSE VALU OLEMUS, RISKITEGURID JA VALUGA KAASNEVAD ELUKVALITEEDI MUUTUSED NING ÕENDUSABI VÕIMALUSED ELUKVALITEEDI PARANDAMISEKS
15:15-15:55ELUSTIILI MUUDATUSED PREDIABEEDIGA PATSIENTIDEL 2. TÜÜPI DIABEEDI ENNETAMISEKS

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 08.06.2023

Kaitsmise ruum: Õ-S016

Komisjoni esimees: Airin Treiman-Kiveste (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)

Komisjoni liige: Anne Vahtramäe (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Komisjoni liige: Renna Värnik (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

KellLõputöö pealkiri
9.00-9.40TÄISEALISTEL KARDIOKIRURGILISTEL PATSIENTIDEL ESINEVA ÄREVUSE PÕHJUSED JA TAGAJÄRJED NING ÕENDUSSEKKUMISED ÄREVUSE VÄHENDAMISEKS PRE- JA POSTOPERATIIVSEL PERIOODIL
9.45-10.25SEKUNDAARNE TRAUMAATILINE STRESS VASTSÜNDINUTE JA IMIKUTEGA TÖÖTAVATE ÕDEDE SEAS LASTEINTENSIIVRAVI NING NEONATOLOOGIA OSAKONNAS
10.30-11.10KOMPLEKSNE POSTTRAUMAATILINE STRESSIHÄIRE JA ABISTAMISE VÕIMALUSED TERVISHOIUS
11.45-12.25LÄHISUHTEVÄGIVALDA KOGENUD NAISTE OOTUSED JA KOGEMUSED TERVISHOIUSÜSTEEMIS NING TERVISHOIUTÖÖTAJATE INFORMEERITUS LÄHISUHTEVÄGIVALLAST
12.30-13.10POTENTSIAALSED OHUD INIMESE TERVISELE SEOSES RAVIMTAIMEDE JA TAIMSETE TOODETE NING NENDE KASUTAMISEST KOOS RAVIMITEGA
13.15-13.55VASTSÜNDINUTELE INTENSIIVRAVI OSAKONNAS PROTSEDUURIDEST PÕHJUSTATUD VALU JA SELLE LEEVENDAMISE VÕIMALUSED

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 09.06.2023

Kaitsmise ruum: Õ-S016

Komisjoni esimees: Terje Arula (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Komisjoni liige: Tatjana Jušinski (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)

Komisjoni liige: Merle Kolga (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

KellLõputöö pealkiri
9.00-9.40PIIRIALASE EBASTABIILSE ISIKSUSHÄIREGA KAASUVAD PSÜÜHIKAHÄIRED NING ÕENDUSABI
9.45-10.25HUULETUBAKA TARVITAMINE JA MÕJU TERVISELE NING ÕENDUSABI ENNETAMISEL JA LOOBUMISE NÕUSTAMISEL
10.30-11.10EAKATE ALATOITUMUS, SELLEGA KAASNEVAD SAGEDASEMAD TERVISEPROBLEEMID JA ÕENDUSTEGEVUS TOIMETULEKUKS
11.45-12.25UNEPAANIKA LAPSEEAS, PÕHJUSED JA VALLANDAVAD TEGURID NING MEETMED UNEPAANIKA DIAGNOOSIGA LAPSE TOETAMISEKS
12.30-13.10KAASNEVATE RISKIFAKTORITEGA STEMI PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS
13.15-13.55PIKAAJALISE LEINAHÄIRE OLEMUS JA VÕIMALUSED SELLEGA TOIMETULEKUKS
14:00-14:40ÕDEDE VÄHESUSEST TINGITUD PATSIENDIOHUTUSE PROBLEEMID STATSIONAARSES OSAKONNAS JA NENDE VÕIMALIKUD LAHENDUSED

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 09.06.2023

Kaitsmise ruum: Õ-S015

Komisjoni esimees: Janika Pael (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Komisjoni liige: Kristiina-Maria Lorenz (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Komisjoni liige: Rainer Mällo (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)

KellLõputöö pealkiri
9.00-9.40TÄISKASVANUD AKNEHAIGE FÜÜSILISED, VAIMSE TERVISE JA SOTSIAALSED PROBLEEMID NING ÕE ROLL PATSIENDI ABISTAMISEL
9.45-10.25NOORUKITE ÜLEKAALULISUSE JA RASVUMISE PÕHJUSED, TERVISEPROBLEEMID NING ENNETUS
10.30-11.10TURVALISE OSAKONNA MUDELI RAKENDAMISE PÕHIMÕTTED JA TULEMUSLIKKUS STATSIONAARSES PSÜHHIAATRILISES ABIS
11.45-12.25ÕENDUSTEGEVUSED VASTSÜNDINUD LASTE LAMATISTE ENNETAMISEL JA RAVIMISEL INTENSIIVRAVI OSAKONNAS
12.30-13.10TÄISKASVANUTE AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIRE MÕJU ELUKVALITEEDILE NING SELLEGA SEONDUV ÕENDUSABI
13.15-13.55PUUKBORRELIOOSI OLEMUS JA SELLEGA KAASNEVAD TÜSISTUSED JA MUUTUSED ELUKVALITEEDIS NING PUUKBORRELIOOSIGA HAIGE ÕENDUSABI
14:00-14:40KOPSUVÄHIGA KAASNEVAD ENAMLEVINUD FÜÜSILISED SÜMPTOMID JA NENDE LEEVENDAMISE VÕIMALUSED LÄBI ÕENDUSSEKKUMISTE TÄISKASVANUTEL
14:45-15:25VILJAKAS EAS NAISTE RAUAVAEGUSANEEMIA PÕHJUSED JA AVALDUMINE

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 12.06.2023

Kaitsmise ruum: Õ-A020

Komisjoni esimees: Sirje Sammul (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Komisjoni liige: Heli-Kaja Kübarsepp (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)

Komisjoni liige: Erle Remmelgas (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

KellLõputöö pealkiri
9.00-9.40DEMENTSUSEGA PATSIENDI DELIIRIUMI TEKET SOODUSTAVAD TEGURID AKTIIVRAVI OSAKONNAS JA MITTEFARMAKOLOOGILISED SEKKUMISED DEMENTSUSEGA PATSIENDI DELIIRIUMI ENNETUSES JA RAVIS
9.45-10.25INTRAVENOOSSETE RAVIMITE ETTEVALMISTAMISEL JA MANUSTAMISEL TEHTAVAD VEAD NING MANUSTAMISEGA KAASNEVAD VÕIMALIKUD KOMPLIKATSIOONID JA NENDE ESINEMISSAGEDUS
10.30-11.106-16 AASTASTE LASTE HÜPERAKTIIVSUSE PÕHJUSED, AVALDUMINE JA SELLEGA KAASNEVAD PROBLEEMID NING LAHENDAMISE VÕIMALUSED
11.45-12.25EAKATEL SAGEDAMINI ESINEVAD JALGADE TERVISE PROBLEEMID JA ÕENDUSTEGEVUSED PROBLEEMIDE LAHENDAMISEL NING SOOVITUSED JALANÕUDE VALIMISEKS
12.30-13.10COVID-19 PATSIENTIDEL HAIGLAS OMANDATUD INFEKTSIOONID NING NENDE TEKKEPÕHJUSED JA RISKIFAKTORID
13.15-13.55ASTENOOPIA JA MÜOOPIA SÜVENEMINE KOOLIEALISTEL LASTEL COVID-19 PANDEEMIA AJAL JA NÄGEMISPROBLEEMIDE LEEVENDAMISE VÕIMALUSED
14.00-14.40FIBROMÜALGIA SÜNDROOM, SEOS PSÜHHOLOOGILISE TRAUMAGA NING VÕIMALIKUD MITTEFARMAKOLOOGILISED SEKKUMISED

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 13.06.2023

Kaitsmise ruum: Õ-S016

Komisjoni esimees: Marit Kiljako (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)

Komisjoni liige: Tatjana Jušinski (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Komisjoni liige: Renna Värnik (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

KellLõputöö pealkiri
9.00-9.407-11-AASTASTE LASTE ENAMLEVINUD ÜLEKAALULISUSE PÕHJUSED JA PEAMISED ENNETUSVÕIMALUSED
9.45-10.25HAIGLATEKKENE DELIIRIUM DEMENTSEL EAKAL PATSIENDIL NING ÕE ROLL SELLE ENNETAMISEL, AVASTAMISEL JA JUHTIMISEL
10.30-11.10KANEPIT TARVITAVA PARANOIDSE SKISOFREENIAGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS
11.45-12.25AKROMEGAALIAT PÕDEVA PATSIENDI FÜÜSILISED JA PSÜHHOSOTSIAALSED TERVISEPROBLEEMID NING ÕENDUSTEGEVUSED TOIMETULEKU TOETAMISEL
12.30-13.10DELIIRIUM, SELLE ESINEMISSAGEDUS, RISKIFAKTORID JA MITTEFARMAKOLOOGILISED ENNETUSMEETMED INTENSIIVRAVIOSAKONNAS VIIBIVATEL TÄISKASVANUD PATSIENTIDEL
13.15-13.55DIALEKTILINE KÄITUMISTERAAPIA (DKT) JA SELLE KASUTUSVÕIMALUSED NOORUKITE VAIMSE TERVISE HÄIRETE RAVIS
14:00-14:40FERRITIIN JA SELLEGA SEOTUD BIOMARKERID TÄISKASVANUEAS RAUAPUUDUSANEEMIA KORRAL NING ÕENDUSTEGEVUS

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 14.06.2023

Kaitsmise ruum: Õ-S016

Komisjoni esimees: Eve-Merike Sooväli (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Komisjoni liige: Svetlana Kalmaznina (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)

Komisjoni liige: Katrin Tint (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

KellLõputöö pealkiri
10.15-10.55PATSIENDI ELULÕPURAVIGA SEONDUVAD ÕDEDE HINGELISED VAJADUSED NING HINGEHOIDJA VÕIMALUSED ÕDEDE TOETAMISEL
11.00-11.40PARENTERAALNE TOITUMINE INTENSIIVRAVI OSAKONNAS NING SELLEGA SEOTUID VÕIMALIKKE ÕENDUSPROBLEEMIDE ENNETAMISE VÕI LAHENDAMISE VÕIMALUSED
11.45-12.25TOITUMISE MÕJU HAAVANDILISE KOLIIDI TEKKIMISELE JA HAIGUSE REMISSIOONI PERIOODILE
13:00-13:40ÖÖTÖÖ JA VAHETUSTEGA TÖÖGA KAASNEVATE TERVISEPROBLEEMIDE ENNETAMINE
13:45-14:25ÕDEDE JA HOOLDAJATE KOGEMUSED DEMENTSUSEGA PATSIENTIDELE HOOLDUSE JA ÕENDUSABI OSUTAMISEL – KVALITATIIVNE UURIMUS
14:30-15:10KROONILISE MITTESPETSIIFILISE ALASELJAVALU MITTEMEDIKAMENTOOSSED LEEVENDAMISE VÕIMALUSED
15:15-15:55LAMATISTE TEKKE OHT JA NENDE ENNETAMINE REIELUUKAELA MURRUGA PATSIENTIDEL