Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Rakendusuuringud

Kõrgkooli tegevuse üheks osaks on rakendusuuringute läbiviimine ja uurimustulemuste publitseerimine. Rakendusuuringute eesmärgiks on õppekavade arendamine ning osalemine tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika kujundamisel. Kõrgkoolis on õppekavade üleselt kolm teemavaldkonda, mis on aluseks rakendusuuringute planeerimisel: õppeprotsess, tervis ja tõenduspõhine kutseala areng. Rakendusuuringute vastutavad uurijad on kaasanud uurimistöösse nii kolleege, partnereid kui ka tudengeid, kellel on võimalik uurimisrühma liikmena teha oma lõputöö. Uuringupartneritena on teadustöödesse kaasatud praktikabaasid, erialaliidud, ettevõtted ning  haridus- ja teadusasutusted.

Rakendusuuringutega seonduvate küsimuste, ideede ja uuringuprojekidega tegeleb kõrgkoolis Teadus- ja Arendustegevuse Kolleegium (edaspidi TAK), kuhu kuuluvad: Ulla Preeden, Ireen Bruus, Kersti Viitkar, Anna-Liisa Tamm, Siret Läänelaid, Kersti Sõgel, Jaan Looga, Merle Varik, Eerik Jõgi.

TAK-i tegevusvaldkonnad: 

  • koordineerida kõrgkooli teadus- ja arendustegevust
  • anda sisend teadus- ja arendustöö arengusuundadele kõrgkooli arengukavas ja tegevuskavas
  • koondada teadus- ja arendustöö projektide tulemused
  • nõustada teadus- ja arendustöö projektide väljatöötamist ja jälgida nende täideviimist
  • suunata interdistsiplinaarset koostööd kõrgkooli teadus- ja arendustegevuses
  • suunata kõrgkooli teaduskonverentside korraldust ja uurimistööde kogumiku väljaandmist

Kasuta ära meie õppejõudude kogemust, kõrgkooli aparatuuri ja tehnoloogiat ning leia lähtuvalt saadud uuringutulemustest parimad lahendused oma organisatsioonis!

Lisainformatsioon: ullapreeden@nooruse.ee

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üks suurimaid edulugusid rakendusuuringute vallas on seotud uuringuga “Toetava teipimisvahendi kolmekuulise mõju hindamine viie- ka kaheksa-aastaste laste genu valgum asendi ja jala pikivõlvide korrigeerimisel”, mille tulemusena on kasutusel raviretuusid lastele ning registreeritud on patentne leiutis: mehhanoteraapiline seade ja mõõtmise meetod. Täpsem informatsioon selle kohta all olevas ingliskeelses videos.

Jaan LoogaJaan Looga

Jaan Looga

Teadustegevuse koordinaator

737 0210jaanlooga@nooruse.ee