Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Ämmaemand

Ämmaemand juhendab, jälgib, hooldab ja nõustab naisi ning peresid raseduse ja sünnituse ajal, sünnitusjärgsel perioodil ning günekoloogiliste probleemide lahendamisel, juhib sünnitusi, hooldab ja jälgib vastsündinuid ja imikuid. Ämmaemandal on tähtis roll tervisekasvatuses ja nõustamises mitte ainult naiste, vaid ka nende perede ja kogu ühiskonna tasandil.

Erialal rakenduskõrghariduse saamiseks tuleb Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis nelja ja poole aasta jooksul koguda 270 EAP-d. Õppekava koosneb kaheksast moodulist: kutsealane ja isiksuslik areng, kutsealane orientatsioon, rahvatervis, farmakoloogia, terve inimene, emadushooldus I, emadushooldus II ja esmatasandi tervishoid, kliiniline õendusabi.

Stuudiumis on lisaks teooriale olulisel kohal ka praktiline õpe – eelkliinilised praktikumid viiakse läbi kõrgkooli laboris, kliiniline õppepraktika toimub praktikabaasides integreeritult teooriaõppe tsüklitega ning moodustab ligi 40% õppetöö mahust (106 EAP-d). Praktika eesmärgiks on arendada teoreetiliste teadmiste rakendamist ning kutseoskusi ja õppepraktika juhendajateks on praktikabaasides erialaspetsialistid ja kõrgkooli poolt vastava aine õppejõud. Kõrgkooli lõpetamiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus ja kaitsma  lõputöö.

Pärast lõpetamist

Ämmaemanduse õppekava läbinu saab lisaks ämmaemanda diplomile ka õe kutse ja võib töötada nii ämmaemanda kui õena erinevates haiglates, nõuandlates, perekoolides, nõustamiskeskustes, perearstikeskustes ja erapraksistes – töö leidmise ja karjäärivõimalused on väga head. 

Ämmaemanda kõrghariduse omandanutel on võimalik jätkata õpinguid terviseteaduse magistriõppekaval (90 EAP).

Ireen Bruus

Õenduse ja ämmaemanduse osakonna juhataja

737 0225ireenbruus@nooruse.ee