Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Välismaal õppimine

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastel on mitmeid võimalusi, et õppida või teha praktikat välismaal: NORDMAN Network (õe õppekava üliõpilastele), Nordic Network for Midwiferi Education (ämmaemanduse õppekava üliõpilastele), BIONord (bioanalüütiku õppekava üliõpilased) ja Erasmus+ programm kõikide õppekavade üliõpilastele.

Erasmus+ on Euroopa Liidu koostööprogrammi, mille eesmärgiks on parandada kõrg- ja kutsehariduse kvaliteeti ja kõrg- ja kutsekoolide rahvusvahelist koostööd, riikidevahelist vaba liikumist ning õpingute ja kvalifikatsioonide tunnustamist kogu Euroopa ulatuses. Üliõpilasvahetuse toetamine on üheks vahendiks nende eesmärkide saavutamisel. Erasmuse programmi raames õpib Euroopa kõrgkoolides igal aastal ligikaudu 150 000 vahetusüliõpilast.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on osalenud Erasmuse programmis alates 2004/05. õppeaastast.

Välisvahetuses on võimalik käia nii praktikal (2-12 kuud) kui ka õppimas (3-12 kuud), võimalik on ka kombineeritud õpiränne (teha nii praktikat kui ka õppida). Erasmuse võimalusi saavad kasutada ka äsja lõpetanud üliõpilased (kuni 12 kuu jooksul peale lõpetamist). Välisvahetuses on võimalik osaleda mitmel korral, kui praktika perioodide või õpingute kogupikkus ei ületa 12 kuud.

Enamus meie kõrgkooli üliõpilasi kasutab programmi võimalusi praktika sooritamiseks. Enne praktika algust on võimalik ka osaleda Erasmuse intensiivsetel keelekursustel, et õppida sihtriigi kohalikku keelt.

Hetke seisuga on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil Erasmuse programmi raames 82 partnerkõrgkooli 22 riigis.

Samuti osaleb kõrgkool erinevates Erasmus+ koostööprogrammides.

Krista Staškevitš

Õpirände koordinaator

737 0208kristastaskevits@nooruse.ee