Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Raamatukogu

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu on kõigile avatud erialaraamatukogu, mis kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks tervishoiualased teavikud ja andmebaasid. 

Kojulaenutamisõigus on kõigil kõrgkooli õppuritel ja töötajatel ning Tartu Ülikooli tudengitel. 

Raamatukogus on kasutusel eletroonkataloog RIKSWEB.

Raamatukogus pakutavad teenused: 

  • teavikute kohalkasutus ja laenutus; 
  • andmebaaside ja (e-)materjalide vahendamine; 
  • kasutajate nõustamine 

Täpsem info infoallikate (andmebaasid, kaugtöö juurdepääs jne) kohta leitav siseveebist.