Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Harivad (kooli)tunnid kõrgkoolis

Teeme koostööd erinevate üldhariduskoolidega üle Eesti! Meie eesmärgiks on tõsta noorte terviseteadlikkust, tutvustada tervishoidu ja kõrgkooli ning lisaks aidata kaasa noorte karjäärivalikule! Meie tunnid on praktilised ning neid viivad läbi professionaalsed õppejõud tipptasemel vahenditega. Tundide läbiviimine kõrgkoolis annab võimaluse kogeda mitmekülgseid teadmisi põnevas keskkonnas!

Meie headeks koostööpartneriteks on Tartu Tamme Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Tartu Miina Härma Gümnaasium, Tartu ProTERA erakool, Kohtla-Järve Gümnaasium, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tõrva Gümnaasium ja veel mitmed koolid üle Eesti!

Koolidel on võimalik valida kolme paketi vahel, mida annab kujundada vastavalt kooli soovidele ja võimalustele.

SISSEVAADE KÕRGKOOLI”

Veeda 1-2 tundi kõrgkoolis, mille käigus viib kõrgkooli õppejõud läbi kokkulepitud teemal loengu või praktilise tunni. Hea võimalus koolipäeva sees tulla teise keskkonda ning õppida midagi uut.
2 tunnise loengu maksumus 25le õpilasele on umbes 150 eurot.
2 tunnise praktilise töötoa (näiteks labor jms) maksumus 25le õpilasele on umbes 175 eurot.
Broneerimine vähemalt 3 kuud ette*

“PÄEV KÕRGKOOLIS”

See pakett annab võimaluse nautida tervet päeva kõrgkoolis ja kogeda veidikene ka tudengielu. Päeva esimeses pooles toimuvad kaks erineval teemal loengut või praktikumi, millele järgneb lõuna. Näiteks võib lõunatada kõrgkooli kohvikus! Sellele järgnevad veel kaks erineval teemal loengut ja praktikumi. Täpse teema ja sisu saame vastavalt huvile ja võimalustele kokku panna! Samuti saame muuta päeva pikkust teile sobivaks.
Päev kõrgkoolis maksumus 15 õpilasele on alates 350 eurost
Päev kõrgkoolis maksumus 25le õpilasele kahte rühma jagatuna on alates 650 eurot
Broneerimine vähemalt 6 kuud ette*

“KURSUS KÕRGKOOLIS”

Terve kursuse läbimine kõrgkoolis on hea võimalus pakkuda õpilastele mitmekesiseid teadmisi pika perioodi vältel! Näiteks on võimalik läbi viia või täiendada gümnaasiumite valikkursuseid või pakkuda mitmekesiseid teadmisi põhikooli inimese õpetuse ja bioloogia tundide juurde. Kursuste hind sõltub sisust ja pikkusest. Näiteks võime kursuse jaotada ühe veerandi või poolaasta peale, kus õpilased käivad kõrgkoolis korra nädalas. Samas saame pakkuda ka intensiivkursuseid, kus õpilased näiteks kuu jooksul käivad mitu korda nädalas kõrgkoolis teadmisi omandamas. See on suurepärane võimalus õpilastel kogeda ja valmistada ennast ette õppimiseks kõrgkoolis ning omandada teadmisi täiesti uues professionaalses keskkonnas.
Broneerimine vähemalt 1 õppeaasta ette*

Juhul kui tunned huvi, siis võta meiega julgelt alloleva kontakti kaudu ühendust ning saame mõelda just Sulle ja Sinu õpilastele sobivama viisi kõrgkooli külastamiseks! Samuti võid märku anda, mis teemavaldkond huvi pakub. Välja toodud maksumused on üldiselt ja sõltuvad teemadest.

*Mida tähendab broneerimine?

Selleks, et saaksime siduda majavälised külalised ja kõrgkooli õppetöö võimalikult hästi on vajalik varajane teatamine. Välja on toodud miinimumaeg, kuid võib juhtuda, et saame soovitut pakkuda ka ennem või hoopis hiljem, sõltuvalt kõrgkooli õppetööst. Seega kehtib reegel – mida varem, seda parem!

Mis on minimaalne/maksimaalne õpilaste arv osalemiseks?

Minimaalne osalejate arv on alates 8 õpilasest. Maksimaalne sõltub tunni sisust. Loengutesse võime kokku panna ka mitu klassi. Praktilised tunnid toimuvad eelkõige kuni 12-15 liikmelistes gruppides ja seetõttu on vaja praktikumides klass kahte gruppi jaotada. See on vajalik, sest ainult nii saab õppejõud pakkuda praktikumis individuaalset lähenemist, õpilased saavad ise tegevusi läbi proovida ja pealegi on kõrgkooli praktikaruumid mõeldud väiksematele rühmadele kui seda on terve klass (25 õpilast).

Kas kõrgkoolis läbiviidud tundide sisse saab mahutada ka kõrgkooli tutvustuse?

Ikka saab! Meile on oluline lisaks terviseteadlikkuse suurendamisele anda juurde ka teadmisi tervishoiuvaldkonna karjäärivõimalustest. Saame tutvustada nii kõrgkooli õppekavasid kui ka võimalusel teha tiiru maja peal.

Mis teemadel kõrgkool tunde läbi viib?

Kõrgkooli professionaalsed õppejõud viivad hea meelega tunde läbi erinevatel teemadel, mis puudutavad inimese vaimset ja füüsilist tervist! Kõige populaarsemad on erinevad teemad laboriga (analüüside võtmine), esmaabikursused kui ka patsiendihooldus jpm. Võimalikud teemad sõltuvad semestri kaupa, seega tasub meile oma huvist märku anda ning saame ühekoos leida just sobivama teema ja viisi tunni läbiviimiseks!

Kas viite tunde läbi ainult kõrgkoolis koha peal?

Eelkõige eelistame tunde läbi viia kõrgkoolis koha peal, sest siin asuvad meil tipptasemel vahendid ning simulatsiooniklassid. Küll aga võime soovi ja võimaluse korral tulla hoopis ise kooli!

Huvi korral võta julgelt ühendust kõrgkooli teenuste ja koostöö koordinaatoriga:

Silva-Sille Silgu

Teenuste ja koostöö koordinaator

737 0207silvasillesilgu@nooruse.ee