Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Hooldustöötaja

Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiuspetsialist, kes toetab ja juhendab abivajajat väärika elu korraldamisel, et tagada talle võimalikult hea elukvaliteet.

Õppe pikkus hooldustöötaja õppekaval on kaks aastat, maht 120 EKAP-d (Eesti Kutsehariduse Arvestuspunkti). Õppida on võimalik nii kooli- kui töökohapõhises õppes. Auditoorne õppetöö toimub tsüklitena üks või kaks korda kuus. Lisaks toimub õppepraktika töökeskkonnas, mis jaguneb kolmeks tsükliks. Õppepraktikat on Erasmus+ programmi toel võimalik sooritada ka välismaal (Soomes, Saksamaal). 

Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust, väljaspool Tartut elavatel õppijatel sõidukompensatsiooni. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoonega samal aadressil on kõrgkoolil ka ühiselamu

Kõrgkooli õppurid on SA Innove korraldatud kutsemeisterlikkuse võistlustel saanud mitmeid auhinnalisi kohti: Noor Meister 2023 saavutati 1. ja 3. koht.  Lisaks kutsevõistlustele  tutvustavad ja esindavad hooldustöötaja õppekava õpilased kõrgkooli ja õpitavat eriala ka haridusmessidel ning avatud uste päevadel. 

Kõigil õppijail on võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist, mis suurendab õppetöö korralduse paindlikkust ning sobivust ka töötava õppija jaoks.

Õpe lõpeb 4. taseme kutseeksamiga. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil  on esmakutse andmise õigus ja  lõpetamisel saadav esmakutse on eluaegse kehtivusega. 

Eesti Töötukassa kaudu saavad hooldustöötaja õppekava õpilased taotleda toetust, mis on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Pärast lõpetamist

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetanud hooldustöötajad on oodatud nii haiglates, hooldekodudes kui koduhoolduses. Enamus õpilastest leiab töökoha juba õppimise ajal.

Tiina Uusma

Kutseõppe osakonna juhataja

737 0229tiinauusma@nooruse.ee