Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Käimasolevad projektid

Rahvusvahelised projektid

Füsioterapeutidele ja teistele tervishoiutöötajatele mõeldud veebiõpe arendamine koduvägivalla teemal

Projekti eesmärgiks on luua õppevahend, millega paremini identifitseerida ja pakuda abi koduvägivalla all kannatanule. Luuakse eraldiseisev õppekursus ja veebiõpe moodul. Samuti on eesmärgiks parandada ja ühtlustada füsioterapeutide õpet Euroopa Liidu riikides antud teemal.

Ebreast II „Interprofessional co-operation in breast cancer therapeutic phase”

Eesmärk on arendada tervishoiutöötajate, õpetajate ja üliõpilaste pädevusi rinnavähi varajase avastamise, diagnoosi ja ravi valdkonnas. Selle saavutamiseks töötatakse välja 3 multimeedia õppemoodulit, mis puudutavad rinnavähi varajast avastamist, vähiravi korralduse interprofessionaalseid aspekte, vähiravi teraapiaid, patsiendi ohutust. 

Developing Gerontological Nursing Education in China Through Multidisciplinary Innovations (GENEDU)

Eesmärk on uuendada õenduse õppekava Hiina kõrgharidusasutustes. Töötatakse välja 30 EAP mahus gerontoloogilise õenduse mooduleid, mis on integreeritud Hiina kõrgharidusasutuste õppekavadesse.

Empowering Puppetry (Käpiknuku teraapia)

Vaimse tervise häiretega inimeste tööellu kaasamise võimaluste laiendamine õppekavadeülese rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomisega. Pakkuda vaimse puudega inimestele aktiviseerivaid terapeutilisi  tegevusi terapeutiliste nukkude valmistamisel ning nendega tegutsemisel. 


Clinical Key for Electrical Stimulation in Physiotherapy and Rehabilitation/CK4Stim

Eesmärk on välja töötada nii ingliskeelne kui iga projektis osaleva partnerriigi rahvuskeelne elektrostimulatsiooni teemaline õppematerjal trükisena ja virtuaalse kursusena tasuta kasutamiseks ülemaailmselt kõikidele füsioterapeutidele.

Advanced Nursing Practice Education Network of the Nordic and Baltic Countries

Võrgustiku üldine eesmärk on arendada õdede praktikaõpetust ja toetada õpetajate ja õpilaste rahvusvahelisi magistriõppe tegevusi. Projekti raames luuakse uus Põhjamaade ja Balti riikide õendusabi magistriõppe haridusvõrgustik (APN-EDU).

CALOHEE Phase II

Eesmärgiks on välja töötada instrument, millega saab mõõta õppekavade kvaliteeti ja akrediteerimist, välja töötada õppekavasid ja kvalifikatsiooniraamistikke, fikseerida standardid ja parandada õpetamist.

ERASMUS+ välisvahetused

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on osalenud programmis ERASMUS alates 2004/2005. õppeaastast. Enamus meie kõrgkooli üliõpilasi kasutab programmi võimalusi praktika sooritamiseks.

Dora Pluss

„Dora Pluss“ üldiseks eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks. 

Kodumaised projektid

Hoolides ja hoolitsedes

Projekti käigus luuakse digitaalne õppematerjal hooldustöötaja õppekavale ning kõigile neile, kes tegelevad hooldustööga. Õppevara toetab ja soodustab töömaailmas vajaminevate erialade õppimist.

Täienduskoolituste korraldamine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele RFK kasutamiseks

Koolituste eesmärgiks on teadmiste andmine koolitusprotsessi kavandamisest, RFK olemusest, taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistide oskuste arendamine RFK kasutamiseks igapäevatöös erivajadusega inimeste rehabilitatsiooniprotsessi planeerimisel ja sekkumiste elluviimisel.

Ämmaemanda koduvisiidid esimestel eluaastatel

Projekti eesmärk on luua tegevusmudel lapseootel ja lapse saanud pere heaolu mõjutavate riskide hindamiseks ja maandamiseks ämmaemanda korduvate sünnitusjärgsete koduvisiitide läbiviimise kaudu koostöös kohalike omavalitsuste ja tervishoiuasutustega erinevates Eesti piirkondades.

Jaan LoogaJaan Looga

Jaan Looga

Teadustegevuse koordinaator

737 0210jaanlooga@nooruse.ee