Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Käimasolevad projektid

Rahvusvahelised projektid

VirPed – Virtuaalne Lastehaigla

Projekti VirPed eesmärgiks on luua interaktiivne õpikeskkond, virtuaalne lastehaigla, mis on suunatud õenduse õppekava üliõpilastele ja õppejõududele. 

Digipädevuste hindamine Hispaania ja Eesti tervishoiutöötajate seas

Projekti eesmärgiks on parendada Kataloonia ja Eesti tervisevaldkonna töötajate digioskusi (DS) ja digipädevusi (DC).

Füsioterapeutidele ja teistele tervishoiutöötajatele mõeldud veebiõppe arendamine koduvägivalla teemal

Projekti eesmärgiks on luua õppevahend, millega paremini identifitseerida ja pakuda abi koduvägivalla all kannatanule. Luuakse eraldiseisev õppekursus ja veebiõppe moodul. Samuti on eesmärgiks parandada ja ühtlustada füsioterapeutide õpet Euroopa Liidu riikides antud teemal.

Käpiknuku teraapia (Empowering Puppetry)

Projekti eesmärgiks on laiendada vaimse tervise häiretega inimeste tööellu kaasamise võimalusi läbi õppekavadeülese rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomisega.


Learn4Green

Projekti eesmärgiks on luua rahvusvaheline valikainekursus, mis on suunatud keskkonnatervise ja -ohutuse jätkusuutlikkusele.

Aita päästa elu! (An automated external defibrillator (AED) helps save lives)

Projekti eesmärgiks on tõsta Eesti ja Tšehhi maapiirkondades elavate täiskasvanute teadmisi ja praktilisi oskusi AED kasutamisest.

Põhja- ja Baltimaade õenduse kõrghariduse võrgustiku arendamine

Võrgustiku eesmärgiks on arendada õdede praktikaõpetust ja toetada õpetajate ja õpilaste rahvusvahelisi magistriõppe tegevusi. Projekti raames luuakse uus Põhjamaade ja Balti riikide õendusabi magistriõppe haridusvõrgustik (APN-EDU).

ERASMUS+ välisvahetused

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on osalenud programmis ERASMUS alates 2004/2005. õppeaastast. Enamus meie kõrgkooli üliõpilasi kasutab programmi võimalusi praktika sooritamiseks.

Welltour võrgustik (Nordplus, 2023)

Projekti eesmärgiks on pakkuda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia ja õenduse õppekava üliõpilastele võimalust võtta osa multikultuursest valikainekursusest, et arendada teadmisi äri, turismi ja kosmetoloogia valdkonnas.

Riiklikud projektid

VÕTI RFK 2024

VÕTI RFK 2024 projekti eesmärgiks on Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ raames viia läbi 9 koolitust.

Maarika Asi

Arendusspetsialist

maarikaasi@nooruse.ee