Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Käimasolevad projektid

Rahvusvahelised projektid

VirPed – Virtuaalne Lastehaigla

Projekti VirPed eesmärgiks on luua interaktiivne õpikeskkond, virtuaalne lastehaigla, mis on suunatud õenduse õppekava üliõpilastele ja õppejõududele. 

Digipädevuste hindamine Hispaania ja Eesti tervishoiutöötajate seas

Projekti eesmärgiks on parendada Kataloonia ja Eesti tervisevaldkonna töötajate digioskusi (DS) ja digipädevusi (DC).

Füsioterapeutidele ja teistele tervishoiutöötajatele mõeldud veebiõppe arendamine koduvägivalla teemal

Projekti eesmärgiks on luua õppevahend, millega paremini identifitseerida ja pakuda abi koduvägivalla all kannatanule. Luuakse eraldiseisev õppekursus ja veebiõpe moodul. Samuti on eesmärgiks parandada ja ühtlustada füsioterapeutide õpet Euroopa Liidu riikides antud teemal.

Gerontoloogilise õehariduse arendamine Hiinas läbi multidistsiplinaarse lähenemise (GENEDU)

Eesmärk on uuendada õenduse õppekava Hiina kõrgharidusasutustes. Töötatakse välja 30 EAP mahus gerontoloogilise õenduse mooduleid, mis on integreeritud Hiina kõrgharidusasutuste õppekavadesse.

Käpiknuku teraapia (Empowering Puppetry)

Vaimse tervise häiretega inimeste tööellu kaasamise võimaluste laiendamine õppekavadeülese rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomisega. Pakkuda vaimse puudega inimestele aktiviseerivaid terapeutilisi  tegevusi terapeutiliste nukkude valmistamisel ning nendega tegutsemisel.


Learn4Green

Projekti eesmärgiks on luua rahvusvaheline valikainekursus, mis on suunatud keskkonnatervise ja -ohutuse jätkusuutlikkusele.

Aita päästa elu! (An automated external defibrillator (AED) helps save lives)

Projekti eesmärk on tõsta Eesti ja Tšehhi maapiirkondades elavate täiskasvanute teadmisi ja praktilisi oskusi AED kasutamisest.

Põhja- ja Baltimaade õenduse kõrghariduse võrgustiku arendamine

Võrgustiku üldine eesmärk on arendada õdede praktikaõpetust ja toetada õpetajate ja õpilaste rahvusvahelisi magistriõppe tegevusi. Projekti raames luuakse uus Põhjamaade ja Balti riikide õendusabi magistriõppe haridusvõrgustik (APN-EDU).

ERASMUS+ välisvahetused

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on osalenud programmis ERASMUS alates 2004/2005. õppeaastast. Enamus meie kõrgkooli üliõpilasi kasutab programmi võimalusi praktika sooritamiseks.

Welltour võrgustik (Nordplus, 2023)

Projekti eesmärgiks on pakkuda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia ja õenduse õppekava üliõpilastele võimalust võtta osa multikultuursest valikainekursusest, et arendada teadmisi äri, turismi ja kosmetoloogia valdkonnas.

Kodumaised projektid

Keskkonnasõbralikumad kõrgkoolid (Go Green)

Projekti eesmärgiks on parandada keskkonnahariduse kvaliteeti ja tõsta töötajate keskkonnateadlikkust. Projekti energiasäästlike ja keskkonnasõbralike tegevuste kaudu soovitakse olla eeskujuks teistele rakenduskõrgkoolidele.

Maarika Asi

Arendusspetsialist

maarikaasi@nooruse.ee