Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

VÕTI RFK 2024

Projekti nimi: VÕTI RFK tellimus 2024

Tartu Tervishoiu Kõrgkool sai rahastuse Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI).

Projekti number: TSTV.1.01.24-0054

Projekti kestus: 01.04.2024 – 31.12.2024

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärgid:

Projekti tegevuste käigus viiakse läbi 9 koolitust:

  1. Farmakoloogia baaskursus hooldustöötajatele
  2. Hooldustoimingute alane täienduskoolitus
  3. Hooldustoimingute alane täienduskoolitus 2
  4. Lähedase hooldamine kodus
  5. Meditsiiniseadmete kasutamine hooldustöös
  6. Praktiline esmaabi koolitus hooldustöötajale
  7. Räägime autismist
  8. Suhtlemine kliendi lähedastega
  9. Toimetulek keerulise, ärritunud või agressiivse patsiendi/kliendiga

Projektijuht: Merlis Suits, merlissuits@nooruse.ee