Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Kompetentsikeskus

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kompetentsikeskusesse on koondunud  teenused kogukonnale, täienduskoolitused ning  teadus- ja arendustegevus. Kompetentsikeskuse visiooniks on olla üliõpilastele kvaliteetne kogemusõppekeskus, töötavatele spetsialistidele elukestva õppe keskus ja laiemale üldsusele kogemuspõhine arvamusliider.

Kompetentsikeskuse eesmärgid vastavalt sihtrühmale:

 • Pakkuda üliõpilastele mitmekülgset praktilist õpet, mille väljundiks on ühiskonna vajadustele vastav haridus ja kvaliteetne ettevalmistus konkureerimaks tööturul;
 • Pakkuda töötavatele spetsialistidele formaalset ja mitteformaalset erialast täienduskoolitust, mis toetaks professionaalset arengut elukestva õppe kontekstis.
 • Arendada ja laiendada koostöös ettevõtetega erinevate kompetentsivaldkondadega seotud rakendusuuringu teostamise võimalusi ning olla potentsiaalne ettevõtlusega tegelemise kasvulava noortele spetsialistidele.
 • Pakkuda elanikkonnale kvaliteetset teenust ja nõustamist, et tõsta nende teadlikkust tervisedendusest, võimalikest terviseprobleemidest ning nende ennetamisest. Kompetentsikeskus pakub erinevaid teenuseid läbi üliõpilaste praktilise tegevuse, mis on õppekava järgi erinevates õppeainetes ette nähtud. Kõrgkool lähtub oma tegevuses kvaliteedikäsiraamatust, mis on kõrgkooli kvaliteedisüsteemi kirjeldavaks põhidokumendiks ning, mille koostamise aluseks on EFQM – Euroopa Kvaliteediauhinna mudel. Kõikidele teenustele toimub registreerumine ja üldprotsess järgmiselt:
  – Klient registreerub kodulehel oleva vormi või teenuse kirjelduses välja toodud kontaktisiku kaudu.
  – Teenuse osutamine toimub kokkulepitud ajal õppehoones või kliendi juures. Õppehoones võtab kliendi vastu klienditeenindaja ja/või üliõpilane.
  – Teenuse ruumi sisenedes selgitab üliõpilane teenuse protsessi ja allkirjastab nõusolekulehe (mis on eelnevalt allkirjastatud juhendaja poolt).
  – Teenuse osutamine toimub vastavalt teenuses kirjeldatule.
  – Klient annab tagasisidet teenusele ja registreerib vajadusel uue aja.
Kersti SõgelKersti Sõgel

Kersti Sõgel

Arendusjuht

737 0237kerstisogel@nooruse.ee