Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Empowering Puppetry (Käpiknuku teraapia)

Nordplus programmi projekt NPHE-2019/10244.

Juhtpartner: Kaunas University of Applied Sciences

Partnerid: LV-P.Stradins Medical College of the University of Latvia, FI-HAMK University of Applied Sciences, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Kestus:

Esimene periood: 1.06.2019 – 30.09.2023

Teine periood: 15.05.2023 – 01.10.2024

Eesmärgid:

  • Vaimse tervise häiretega inimeste tööellu kaasamise võimaluste laiendamine õppekavade (lapsehoidja, tegevusjuhendaja) ülese rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomisega
  • Pakkuda vaimse puudega inimestele aktiviseerivaid terapeutilisi  tegevusi terapeutiliste nukkude valmistamisel ning nendega tegutsemisel. Meie jaoks annab projekt võimaluse töötada välja õppekavadeülene valikaine LH (võimalus praktikatel) ja TJ õppekaval. Loodava võrgustiku  eesmärk on arendada  koostööd tööteraapia,  sotsiaalhoolekande, multimeedia  ja käelise tegevuse vallas.

Tegevused: koostöövõrgustiku loomine, õpetajate ja üliõpilaste mobiilsus, töötoad aktiviseerivate nukkude valmistamiseks ja rakendamiseks, seminarid kogemuste vahetamiseks, õppimine ja analüüs.

Kontaktisik: Maarika Asi, maarikaasi@nooruse.ee