Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

ERASMUS+ välisvahetused

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on osalenud programmis ERASMUS alates 2004/2005. õppeaastast. Kokku oleme välisvahetusesse saatnud kaheteistkümne õppeaasta jooksul enam kui 200 üliõpilast. Alates 2014/2015. õppeaastast on võimalik käia välisvahetuses kahel korral: 2-12 kuud praktikal ja 3-12 kuud õppimas. Samuti on võimalik taotleda äsjalõpetanu stipendiumit, mis tähendab seda, et 12 kuu jooksul pärast kooli lõpetamist on õigus minna praktikale või õppima oma valitud erialavaldkonnas. Praktika kestuse tingimused on samasugused mis õppivatel üliõpilastel, kes stipendiumit taotlevad. 

Enamus meie kõrgkooli üliõpilasi kasutab programmi võimalusi praktika sooritamiseks. Enne praktika algust on võimalik ka osaleda Erasmuse veebipõhistel keelekursustel, et õppida sihtriigi kohalikku keelt. Hetkeseisuga on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil Erasmuse programmi raames ca 70 partnerkõrgkooli üle Euroopa. 

2014. aastal viidi senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm”, „Euroopa Noored” ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid ühise nime alla Erasmus+.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool uuendas Erasmus+ kõrghariduse hartat ning uueks perioodiks on 2021-2027.

Kontakisik: Krista Staškevitš, kristastaskevits@nooruse.ee, 737 0208