Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Füsioterapeutidele ja teistele tervishoiutöötajatele mõeldud veebiõpe arendamine koduvägivalla teemal

Projekti eesmärgiks on luua õppevahend, mille abil saavad füsioterapeudid ja teised tervishoiutöötajad, kes võtavad vastu naispatsiente, paremini identifitseerida ja pakuda abi koduvägivalla all kannatanule. Projekti käigus luuakse eraldiseisev õppekursus ja veebiõpe moodul koduvägivalla teemal praegustele ja tulevastele füsioterapeutidele ja tervishoiutöötajatele, kes puutuvad tihedalt kokku naispatsientidega. Eesmärgiks on ka parandada ja ühtlustada füsioterapeutide õpet Euroopa Liidu riikides antud teemal. Partneriteks on Kreeka, Hispaania ja Küprose esindajad.

Projekti periood on: 1.02.2022 – 31.01. 2025, projektile eraldatud toetus on 230 782 eurot ning tegevuste elluviimist toetab Erasmus+

Kontaktisik: Anna-Liisa Tamm, annaliisatamm@nooruse.ee, 737 0228