Search

Search

decalBackTopdecalBackBot

Digipädevuste hindamine Hispaania ja Eesti tervishoiutöötajate seas

Projekti pealkiri inglise keeles: Improving Digital Competences of the Health Workforce in Spain and Estonia

Projekti number: REFORM/SC2022/108

Projekti kestus: oktoober 2022 – oktoober 2024

Projekti rahastab Euroopa Liit struktuurireformi toetusprogrammi kaudu ja seda viib ellu NTT DATA koostöös Euroopa Komisjoni struktuurireformi peadirektoraadiga.

Juhtpartner: Sotsiaalministeerium

Partnerorganisatsioonid: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, TalTech, Eesti Õdede Liit, Tallina Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikool, Eesti Arstide Liit, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, Kataloonia tervishoiuministeerium.

Projekti eesmärgid:

Üldine eesmärk: parendada Kataloonia ja Eesti tervisevaldkonna töötajate digioskusi ja digipädevusi.

Oodatav tulem: mõlema riigi pädevad ametkonnad saavad rakendada strateegiat selleks, et standardiseerida, hinnata ja parendada tervise valdkonna töötajate digipädevusi.

Oodatav mõju: patsientide jaoks teenuse kättesaadavuse ja -kvaliteedi paranemine.

Tegevused: hetkeolukorra õppe võrdlus soovitud tulemusega, praeguste koolituskursuste kasulikkuse ja ülekantavuse hindamine, soovitused õppekavade muudatusteks/väljatöötamiseks

Projektijuht kõrgkoolis: Jaan Looga, jaanlooga@nooruse.ee

Projekti meeskond kõrgkoolis: Martin Avameri