Search

Search

decalBackTopdecalBackBot

Learn4Green

Projekti number: 23PCS0003 – 2023-1-BE01-KA220-HED-00015573

Projekti kestus: 01.09.2023 – 31.08.2026

Juhtpartner: Haute Ecole Bruxelles Brabant (Belgia)

Partnerorganisatsioonid:

  1. University of Applied Sciences Velika Gorica (Horvaatia)
  2. Polytechnic Institute of Coimbra (Portugal)
  3. Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Projekti eesmärgid: Projekti eesmärgiks on luua rahvusvaheline valikainekursus, mis on suunatud keskkonnatervise ja -ohutuse jätkusuutlikkusele. Valikainekursus on suunatud tervisekaitse spetsialisti õppekava üliõpilastele. Kursuse eesmärgiks on parandada tudengite ökoloogia ja jätkusuutliku arendustegevusega seotud teadmisi.

Projekti väljundid:

  1. Online-kursuse loomine (5 EAP)
  2. Innovaatiliste õppimis- ja õpetamismeetodite arendamine
  3. Metoodiliste juhiste ja raamistike väljatöötamine veebikursuse tarbeks

Projekti tegevused: Töötatakse välja kolmeosaline online-kursus – iga õppeaasta sügisel toimub õppetegevus veebikeskkonnas ning kevadel toimub intensiivõppenädal kohapeal (loengud ja töötoad rahvusvahelistes gruppides). Igal õppeaastal on eraldi teemavaldkond:

I õppeaasta (2023-2024): energiakriis, keskkonna hetkeolukord

II õppeaasta (2024-2025): analüüsimeetodid keskkonna-valdkonnas

III õppeaasta (2025-2026): green smart factories (juhtumiuuringud)

Projektijuht kõrgkoolis: Maarika Asi, maarikaasi@nooruse.ee

Projekti meeskond kõrgkoolis: Inga Ploomipuu, Ave Kutman, Kristi Vahur, Helen Udras

Projekti finantseerib Euroopa Liit, ERASMUS+ programm