Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt tegevusjuhendaja õppekavale

Tegevusjuhendaja õppekava (tase 4) nominaalne õppeaeg on 1 aasta.

12. juunil toimus kutseõppe õppekavade infotund, kus räägiti põhjalikumalt ka tegevusjuhendaja õppekavast.

Uue õppeaasta õppetöögraafik tegevusjuhendajatele. 2023. aasta sügisel alustava õpperühma tähis on TJ23, tunniplaani leiab õppeinfosüsteemist Tahvel (valides rippmenüüst “Tunniplaan”, seejärel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli logo, õpperühmaks panna oma õpperühma tähis, valida õppeaasta 2023/2024, videojuhis tunniplaani vaatamiseks).

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse:
    • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (osakaal 50% punktisummast);
    • vestluse tulemusi (osakaal 50% punktisummast). 15.-18. augustil toimuvad vastuvõtuvestlused tegevusjuhendaja õppekavadel. Vastuvõtuvestlusel keskendutakse kandidaadi varasemale õpikogemusele, kutseala valikut mõjutanud teguritele, tema suulisele väljendusoskusele ning tervisega seotud väärtushoiakutele.

Õppegrupp avatakse juhul, kui oma õppima asumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati õppegrupi kohta. Juhul kui õppegruppi ei avata, on kõrgkoolil õigus suurendada teiste erialade õppegruppide vastuvõtuarve proportsionaalselt vastavalt pingereale.

Tagasi vastuvõtu pealehele