Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt õe õppekavale

Õde rakendab oma kutsealaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid üksikisiku, perekonna ja/või kogukonna abistamisel selleks et säilitada tervist, saavutada parem elukvaliteet, parem enesehoolduse- ja funktsioneerimisvõime või võimaldada inimesel surra väärikalt kui tervise taastamine pole võimalik.

Õendusabi eesmärk on säilitada ja võimaluse korral parandada patsiendi tervislikku seisundit ning toimetulekuvõimet, ravida ja toetada stabiilses seisundis patsienti ning vajaduse korral leevendada tema vaevusi.

Õppekava nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat. 2022/23. õppeaasta talvisel vastuvõtul on õe õppekaval 78 õppekohta.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse 2022. aasta talvel ainult akadeemilise testi tulemusi. Akadeemilise testi miinimumlävend Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kandideerimisel on 30% akadeemilise testi maksimumsooritusest. Vastuvõtt kõrgkooli toimub paremusjärjestuse alusel. Õppurikandidaatide paremusjärjestus kujuneb vastavalt akadeemilisel testil saadud punktidele. Täpsem informatioon vastuvõtueeskirjast.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

Tagasi vastuvõtu pealehele