Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt õe õppekavale

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kestab õe põhiõpe kolm ja pool aastat, selle aja jooksul kogub üliõpilane 210 EAP-d. 

Tegemist on rakenduskõrghariduse õppekavaga. Suvisel vastuvõtul toimub õppetöö koolis esmaspäevast reedeni. Talvise vastuvõtu puhul toimub õppetöö kõrgkoolis kohapeal kolmapäevast kuni reedeni ja ülejäänud kaks tööpäeva nädalas on mõeldud iseseisvaks õppeks. Nii talvisel kui suvisel vastuvõtul on tegemist täiskoormusega päevaõppe õppekavaga.

Suvisel vastuvõtul on õe õppekaval 156 õppekohta, neist

  • Tartus – 130 õppekohta ja Narvas – 26 õppekohta

Kõrgkoolil on õigus suurendada või muuta erialade õppegruppidesse vastuvõtu arve vastavalt pingereale.

Osaliselt toimub Narva õppegrupi õppetöö, näiteks eelkliinilised praktikumid ja simulatsioonid, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kohapeal.

Palume arvestada, et praktikad on õppetöö väga oluline osa ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina suunab kõrgkool teid igal õppeaastal praktikatele, mis toimuvad erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti.

Põhjalikum õppetöö korraldusega seotud info on kättesaadav siin.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse 2024. aasta suvel:
    • akadeemilise testi tulemusi (osakaal 50% punktisummast). Akadeemilise testi miinimumtulemus kõrgkooli kandideerimiseks on 30% akadeemilise testi maksimumsooritusest.;
    • vestluse tulemusi (osakaal 50% punktisummast);
  • Vestlusele pääsejate arvu määrab vastuvõtukomisjon akadeemilise testi tulemuste põhjal kujunenud pingerea alusel.
  • Vastuvõtuvestlus on kõrgkoolis kohapeal läbi viidud vestlus, mille eesmärgiks on hinnata kandidaadi valmisolekut tervishoiu valdkonnas õppimiseks ja töötamiseks, eetilisi hoiakuid ning eneseväljendusoskust

Tagasi vastuvõtu pealehele