Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt õe õppekavale

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kestab õe põhiõpe kolm ja pool aastat, selle aja jooksul kogub üliõpilane 210 EAP-d. 

Tegemist on rakenduskõrghariduse õppekavaga. Talvise vastuvõtu puhul toimub õppetöö kõrgkoolis kohapeal esmaspäevast kuni kolmapäevani ja kaks päeva nädalas on mõeldud iseseisvaks õppeks. Suvisel vastuvõtul toimub õppetöö koolis esmaspäevast reedeni. Nii talvisel kui suvisel vastuvõtul on tegemist täiskoormusega päevaõppe õppekavaga.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse 2023. aasta talvel:
    • akadeemilise testi tulemusi (osakaal 80% punktisummast). Akadeemilise testi miinimumlävend kõrgkooli kandideerimiseks on 30% akadeemilise testi maksimumsooritusest.;
    • gümnaasiumi/keskkooli lõputunnistuse matemaatika ja eesti keele hinnet (osakaal 20% punktisummast).

Tagasi vastuvõtu pealehele