Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt õe õppekavale

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kestab õe põhiõpe kolm ja pool aastat, selle aja jooksul kogub üliõpilane 210 EAP-d. Õppekava koosneb kümnest moodulist: kutsealane ja isiksuslik areng, õenduse alused, anatoomia-füsioloogia, kogukonnaõendus, lapse õendusabi, reproduktiivtervis, eaka õendusabi, kliiniline õendusabi, komplitseeritud juhtude õendusabi, vaimne tervis ja psühhiaatriline õendusabi.

Lisaks teoreetilisele õppele on olulisel kohal praktika: eelkliiniline praktika viiakse läbi kõrgkooli õppeklassis, kliiniline õppepraktika toimub praktikabaasides integreeritult teooriaõppe tsüklitega ning annab üliõpilasele kokku 86 EAP-d (üle 40% õppe mahust). Praktika eesmärgiks on arendada teoreetiliste teadmiste rakendamise ning kutseoskusi ja selle juhendajateks on praktikabaasi erialaspetsialist ja kõrgkooli poolt vastava aine õppejõud.

Palume arvestada, praktikad on õppetöö väga oluline osa ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina suunab kõrgkool teid igal õppeaastal praktikatele, mis toimuvad erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti. Õppuril tuleb olla valmis praktikate sooritamiseks väljaspool enda eelistatud asukohta. Õppepraktikaga seotud sõidu- ja majutuskulud tasub õppur.

2022/23. õppeaasta talvisel vastuvõtul on õe õppekaval 78 õppekohta.

Ning seekord toimub vastuvõtt õe õppekava tsükliõppesse, mis tähendab, et õppetöö toimub üle nädala E-R (seejuures tuleb arvestada, et praktikad ei toimu tsüklitena). Esimene õppetöö nädal on 13.02-17.02 teine 27.02-03.03 ja nii edasi paaritutel kalendrinädalatel.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse 2022. aasta talvel ainult akadeemilise testi tulemusi. Akadeemilise testi miinimumlävend Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kandideerimisel on 30% akadeemilise testi maksimumsooritusest. Vastuvõtt kõrgkooli toimub paremusjärjestuse alusel. Õppurikandidaatide paremusjärjestus kujuneb vastavalt akadeemilisel testil saadud punktidele. Täpsem informatioon vastuvõtueeskirjast.

Kandideerimiseks saab esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS, www.sais.ee).

Tagasi vastuvõtu pealehele