Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt tervisekaitse spetsialisti õppekavale

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kestab tervisekaitse spetsialisti õpe kolm aastat, selle aja jooksul kogub üliõpilane 180 EAP-d. 

Suvisel vastuvõtul on tervisekaitse spetsialisti õppekaval 10 õppekohta.

Palume arvestada, et praktikad on õppetöö väga oluline osa ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina suunab kõrgkool teid igal õppeaastal praktikatele, mis toimuvad erinevates järelelvalve ametites (Terviseamet, Tööinspektsioon jne) ning erinevates asutustes üle Eesti.

Põhjalikum õppetöö korraldusega seotud info on kättesaadav siin.

Vaata järele infotundi, kus tutvustati tervisekaitse spetsialisti eriala.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatati 2024. aasta suvel:
    • akadeemilise testi tulemusi (osakaal 50% punktisummast). Akadeemilise testi miinimumtulemus kõrgkooli kandideerimiseks on 30% akadeemilise testi maksimumsooritusest.;
    • vestluse tulemusi (osakaal 50% punktisummast);
  • Vestlusele pääsejad määrab vastuvõtukomisjon akadeemilise testi tulemuste põhjal kujunenud pingerea alusel, käesoleval vastuvõtul pääseb vestlusele 40 kandidaati.
  • Kandidaate teavitatakse vestlusele pääsemisest e-kirja teel.
  • Vastuvõtuvestlus on 4.-5. juulil kõrgkoolis kohapeal läbiviidav vestlus, mille eesmärgiks on hinnata kandidaadi valmisolekut tervishoiu valdkonnas õppimiseks ja töötamiseks, eetilisi hoiakuid ning eneseväljendusoskust

Tagasi vastuvõtu pealehele