Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt erakorralise meditsiini tehniku õppekavale

Erakorralise meditsiini tehniku õppekava (tase 4) nominaalne õppeaeg on 1 aasta.

Suvisel vastuvõtul on erakorralise meditsiini tehniku õppekaval 25 õppekohta.

Palume arvestada, et praktikad on õppetöö väga oluline osa ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina suunab kõrgkool teid praktikatele, mis toimuvad erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti.

Põhjalikum õppetöö korraldusega seotud info on kättesaadav siin.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse:
    1. keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (osakaal 50% punktisummast);
    2. Vestluse tulemusi (osakaal 50% punktisummast).
  • Vastuvõtuvestlus on kõrgkoolis kohapeal läbi viidud vestlus, mille eesmärgiks on hinnata kandidaadi valmisolekut tervishoiu valdkonnas õppimiseks ja töötamiseks, eetilisi hoiakuid ning eneseväljendusoskust.

Võimalik on kandideerida nii kooli- kui töökohapõhisesse õppesse. Töökohapõhisesse õppesse kandideerimiseks tuleb vastuvõtudokumentidele lisada tööandja tõend õpitavas valdkonnas töötamise kohta. 

Tagasi vastuvõtu pealehele