Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt erakorralise meditsiini tehniku õppekavale

Erakorralise meditsiini tehniku õppekava (tase 4) nominaalne õppeaeg on 1 aasta.

Uue õppeaasta õppetöögraafik erakorralise meditsiini tehnikutele.  2023. aasta sügisel alustava õpperühma tähis on EMT23, tunniplaani leiab õppeinfosüsteemist Tahvel (valides rippmenüüst “Tunniplaan”, seejärel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli logo, õpperühmaks panna oma õpperühma tähis, valida õppeaasta 2023/2024, videojuhis tunniplaani vaatamiseks).

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse:
    1. keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (osakaal 50% punktisummast);
    2. motivatsioonikirja (osakaal 50% punktisummast). Motivatsioonikirja maht on kuni üks lehekülg (kuni 1800 tähemärki) ja ja selle eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Motivatsioonikiri peaks sisaldama kandidaadi õppima asumise soovi põhjendust, hinnangut oma õpimotivatsioonile, analüüsi õpingute vajalikkuse osas enda erialases arengus. Motivatsioonikiri esitatakse koos kandideerimisdokumentidega SAIS keskkonnas

Tagasi vastuvõtu pealehele