Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt bioanalüütiku õppekavale

Bioanalüütikute õpe kestab kolm ja pool aastat, selle aja jooksul kogub üliõpilane 210 EAP-d. Bioanalüütikuid koolitab ainukesena Eestis Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Suvisel vastuvõtul on bioanalüütiku õppekaval 38 õppekohta, neist

  • Tartus – 18 õppekohta ja Tallinnas – 20 õppekohta

Kõrgkoolil on õigus suurendada või muuta erialade õppegruppidesse vastuvõtu arve vastavalt pingereale.

Osaliselt toimub Tallinna õppegrupi õppetöö, näiteks eelkliinilised praktikumid, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kohapeal.

Palume arvestada, et praktikad on õppetöö väga oluline osa ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina suunab kõrgkool teid igal õppeaastal praktikatele, mis toimuvad erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti.

Põhjalikum õppetöö korraldusega seotud info on kättesaadav siin.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestakse 2024. aasta suvel:
    • vestluse tulemusi (osakaal 50% punktisummast);
  • Vestlusele pääsejate arvu määrab vastuvõtukomisjon akadeemilise testi tulemuste põhjal kujunenud pingerea alusel.
  • Vastuvõtuvestlus on kõrgkoolis kohapeal või elektrooniliselt läbi viidud vestlus, mille eesmärgiks on hinnata kandidaadi valmisolekut tervishoiu valdkonnas õppimiseks ja töötamiseks, eetilisi hoiakuid ning eneseväljendusoskust

Tagasi vastuvõtu pealehele