Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt bioanalüütiku õppekavale

Bioanalüütikute õpe kestab kolm ja pool aastat, selle aja jooksul kogub üliõpilane 210 EAP-d. Bioanalüütikuid koolitab ainukesena Eestis Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Suvisel vastuvõtul on bioanalüütiku õppekaval 30 õppekohta.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse 2023. aasta suvel:
    • vestluse tulemusi (osakaal 50% punktisummast); vestlusele pääseb akadeemilise testi tulemuste alusel kujunenud pingereas neljakordne vastuvõtuarv kandidaate.

Vastuvõtukomisjonil on õigus alandada vestlusele pääsemiseks vajaliku akadeemilise testi tulemuse lävendit.

Olulised kuupäevad

  • 25. märtsil, 1. aprillil ja 3. juulil toimub akadeemiline test
  • 12. juunil algab elektrooniline avalduste vastuvõtt sisseastumise infosüsteemis SAIS
  • 28. juunil lõpeb avalduste vastuvõtt
  • 6.-10. juulil toimuvad sisseastumisvestlused
  • 11. juulil tehakse teatavaks vastuvõtuotsused

Tagasi vastuvõtu pealehele