Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt radioloogiatehniku õppekavale

Radioloogiatehniku õppekava nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat, selle aja jooksul kogub tudeng 210 EAP-d. Radioloogiatehnikuid koolitab ainukesena Eestis Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Suvisel vastuvõtul on radioloogiatehniku õppekaval 44 õppekohta, neist

  • Tartus – 22 õppekohta ja Tallinnas – 22 õppekohta

Kõrgkoolil on õigus suurendada või muuta erialade õppegruppidesse vastuvõtu arve vastavalt pingereale.

Osaliselt toimub Tallinna õppegrupi õppetöö, näiteks eelkliinilised praktikumid, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kohapeal.

Palume arvestada, et praktikad on õppetöö väga oluline osa ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina suunab kõrgkool teid igal õppeaastal praktikatele, mis toimuvad erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti.

Põhjalikum õppetöö korraldusega seotud info on kättesaadav siin.

Pärast lõpetamist on võimalik asuda kõrgkooli õppima ka radiograafia magistriõppesse.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatati 2024. aasta suvel:
    • akadeemilise testi tulemusi (osakaal 50% punktisummast), akadeemilise testi miinimumtulemus kõrgkooli kandideerimiseks on 30% akadeemilise testi maksimumsooritusest.;
    • vestluse tulemusi (osakaal 50% punktisummast);
  • Vestlusele pääsejate arvu määrab vastuvõtukomisjon akadeemilise testi tulemuste põhjal kujunenud pingerea alusel.
  • Vastuvõtuvestlus on kõrgkoolis kohapeal või elektrooniliselt läbi viidud vestlus, mille eesmärgiks on hinnata kandidaadi valmisolekut tervishoiu valdkonnas õppimiseks ja töötamiseks, eetilisi hoiakuid ning eneseväljendusoskust

Tagasi vastuvõtu pealehele