Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt radioloogiatehniku õppekavale

Radioloogiatehniku õppekava nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat, selle aja jooksul kogub tudeng 210 EAP-d. Radioloogiatehnikuid koolitab ainukesena Eestis Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Pärast lõpetamist on võimalik asuda kõrgkooli õppima ka radiograafia magistriõppesse.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatati 2023. aasta suvel:
    • vestluse tulemusi (osakaal 50% punktisummast); vestlusele pääses akadeemilise testi tulemuste alusel kujunenud pingereas neljakordne vastuvõtuarv kandidaate.
  • Vastuvõtuvestlusel keskendutakse kandidaadi isikuomadustele seoses õppimisega ja töötamisega kutsealal, tema suulisele väljendusoskusele ning väärtushoiakutele seoses tervisega.

Tagasi vastuvõtu pealehele