Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt hooldustöötaja õppekavale

Hooldustöötaja õppekava (tase 4) nominaalne õppeaeg on 2 aastat.

Uue õppeaasta õppetöögraafik Tartu grupi jaoks.
Uue õppeaasta õppetöögraafik Lõuna-Eesti Haigla grupi jaoks. PS! Punasega märgitud kuupäevadel toimub õppetöö Tartus.

2023. aasta sügisel alustava õpperühma tähis on Tartu grupil HT23 ja Lõuna-Eesti Haigla grupil HTVoru23, tunniplaani leiab õppeinfosüsteemist Tahvel (valides rippmenüüst “Tunniplaan”, seejärel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli logo, õpperühmaks panna omaõpperühma tähis, valida õppeaasta 2023/2024, videojuhis tunniplaani vaatamiseks).

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse:
    1. keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (osakaal 50% punktisummast);
    2. vestluse tulemusi (osakaal 50% punktisummast). Vastuvõtuvestlused hooldustöötaja õppekaval toimuvad 15.-18. augustil. Vastuvõtuvestlusel keskendutakse kandidaadi varasemale õpikogemusele, kutseala valikut mõjutanud teguritele, tema suulisele väljendusoskusele ning tervisega seotud väärtushoiakutele.

Õppegrupp avatakse juhul, kui oma õppima asumist on kinnitanud minimaalselt 10 kandidaati õppegrupi kohta. Juhul kui õppegruppi ei avata, on kõrgkoolil õigus suurendada teiste erialade õppegruppide vastuvõtuarve proportsionaalselt vastavalt pingereale.

Tagasi vastuvõtu pealehele