Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt lapsehoidja õppekavale

Lapsehoidja õppekava (tase 5) õppeaeg on üks aasta, suvisel vastuvõtul on 30 õppekohta.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet.

Olulised kuupäevad

  • 12. juunil algab elektrooniline avalduste vastuvõtt sisseastumise infosüsteemis SAIS
  • 6. augustil lõpeb avalduste vastuvõtt
  • 21. augustil tehakse teatavaks vastuvõtuotsused

Tagasi vastuvõtu pealehele