Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt lapsehoidja õppekavale

Lapsehoidja õppekava (tase 5) õppeaeg on üks aasta.

Suvisel vastuvõtul on lapsehoidja õppekaval 30 õppekohta.

Õppetöö korraldusega seotud info on kättesaadav siin.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse
    • keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (osakaal 50% punktisummast);
    • vestluse tulemusi (osakaal 50% punktisummast).
  • Vastuvõtuvestlus on kõrgkoolis kohapeal või elektrooniliselt läbi viidud vestlus, mille eesmärgiks on hinnata kandidaadi valmisolekut tervishoiu valdkonnas õppimiseks ja töötamiseks, eetilisi hoiakuid ning eneseväljendusoskust.

Võimalik on kandideerida nii kooli- kui töökohapõhisesse õppesse. Töökohapõhisesse õppesse kandideerimiseks tuleb vastuvõtudokumentidele lisada tööandja tõend õpitavas valdkonnas töötamise kohta. 

Tagasi vastuvõtu pealehele