Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt füsioterapeudi õppekavale

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kestab füsioterapeudi õpe kolm aastat, selle aja jooksul kogub üliõpilane 180 EAP-d. 

Suvisel vastuvõtul on füsioterapeudi õppekaval 40 õppekohta.

Palume arvestada, et praktikad on õppetöö väga oluline osa ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina suunab kõrgkool teid igal õppeaastal praktikatele, mis toimuvad erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti.

Põhjalikum õppetöö korraldusega seotud info on kättesaadav siin.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestati 2024. aasta suvel:
  • Kehalistele katsetele pääsejate arvu määrab vastuvõtukomisjon akadeemilise testi tulemuste põhjal kujunenud pingerea alusel.
  • Kehalise võimekuse katse koosneb erinevatest ülesannetest, mille eesmärgiks on hinnata sisseastujate kehalist valmisolekut (jõud, vastupidavus, koordinatsioon, peenmotoorika) erialaseks tööks.

Tagasi vastuvõtu pealehele