Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt füsioterapeudi õppekavale

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kestab füsioterapeudi õpe kolm aastat, selle aja jooksul kogub üliõpilane 180 EAP-d. Suvisel vastuvõtul on füsioterapeudi õppekaval 32 õppekohta.

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
  • Kandideerimisel arvestatakse 2023. aasta suvel:
    • kehalise võimekuse katse tulemusi (osakaal 50% punktisummast); kehalistele katsetele pääseb akadeemilise testi tulemuste alusel kujunenud pingereas neljakordne vastuvõtuarv kandidaate.

Vastuvõtukomisjonil on õigus alandada kehalise võimekuse katsele pääsemiseks vajaliku akadeemilise testi tulemuse lävendit.

Olulised kuupäevad

  • 25. märtsil, 1. aprillil ja 3. juulil toimub akadeemiline test
  • 12. juunil algab elektrooniline avalduste vastuvõtt sisseastumise infosüsteemis SAIS
  • 28. juunil lõpeb avalduste vastuvõtt
  • 6.-7. juulil toimuvad kehalised katsed TÜ Akadeemilises Spordihoones
  • 11. juulil tehakse teatavaks vastuvõtuotsused

Tagasi vastuvõtu pealehele