Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt terviseteaduse magistriõppesse

Terviseteaduse magistriõppe nominaalne õppeaeg on 1,5 aastat.

Spetsialiseeruda on võimalik:

 • Kliiniline õendus
 • Terviseõendus
 • Vaimse tervise õendus
 • Intensiivõendus

26. aprillil toimus veebis infotund terviseteaduse magistriõppe huvilistele. Infotundi on võimalik järele vaadata.

Vastuvõtutingimused

 • Kandidaadil peab olema läbitud kõrghariduse 1. tase (bakalaureuseõpe või rakenduskõrgharidus) õe või ämmaemandana.
 • Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
 • Terviseteaduse magistriõppe õppekavale kandideerimisel arvestatakse:
  • kirjalikust ja suulisest osast koosneva vastuvõtukatse tulemusi (osakaal 80% punktisummast); Vastuvõtukatse koosneb kahest osast.
   Kirjalik osa: eriõenduse valdkonnas arendamist vajava olukorra või uurimist vajava probleemi argumenteeritud kirjeldus koos visiooniga parendusvõimalustest ja enda rollist valdkonna arendamisel (3500-4000 tähemärki). Kirjaliku osa laadib kandidaat üles SAIS keskkonnas sisseastumisdokumentide juurde hiljemalt 28. juunil.
   Suuline osa. Vestluse aluseks vastuvõtukomisjoniga on eelnevalt esitatud kirjalik töö. Hinnatakse valmisolekut erialavalkonna arendamiseks, õpimotivatsiooni ja professionaalset eneseväljenust. Täpse kellaaja vestluseks veebivestluseks broneerib kandideerija SAISis pärast kirjaliku osa üleslaadimist.
  • õe või ämmaemanduse põhiõppe keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel (osakaal 20% punktisummast).

Tagasi vastuvõtu pealehele