Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vastuvõtt terviseteaduse magistriõppesse

Terviseteaduse magistriõppe nominaalne õppeaeg on 1,5 aastat. Õppekohtade arv 2023. aasta suvisel vastuvõtul:

 • Kliiniline õendus – 6 õppekohta
 • Terviseõendus – 6 õppekohta
 • Vaimse tervise õendus – 6 õppekohta
 • Intensiivõendus – 6 õppekohta

Vastuvõtutingimused

 • Kandidaadil peab olema läbitud kõrghariduse 1. tase (bakalaureuseõpe või rakenduskõrgharidus), kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
 • Terviseteaduse magistriõppe õppekavale kandideerimisel arvestatakse:
  • kirjalikust ja suulisest osast koosneva vastuvõtukatse tulemusi (osakaal 80% punktisummast); Vastuvõtukatse koosneb kahest osast.
   Kirjalik osa: eriõenduse valdkonnas arendamist vajava olukorra või uurimist vajava probleemi argumenteeritud kirjeldus koos visiooniga parendusvõimalustest ja enda rollist valdkonna arendamisel (3500-4000 tähemärki). Kirjaliku osa laadib kandidaat üles SAIS keskkonnas sisseastumisdokumentide juurde hiljemalt 28. juunil.
   Suuline osa. Vestluse aluseks vastuvõtukomisjoniga on eelnevalt esitatud kirjalik töö. Hinnatakse valmisolekut erialavalkonna arendamiseks, õpimotivatsiooni ja professionaalset eneseväljenust. Täpse kellaaja vestluseks saab broneerida SAISis pärast kirjaliku osa üleslaadimist.
  • õe või ämmaemanduse põhiõppe keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel (osakaal 20% punktisummast).

Olulised kuupäevad

 • 12. juunil algab elektrooniline avalduste vastuvõtt sisseastumise infosüsteemis SAIS
 • 28. juunil lõpeb avalduste vastuvõtt
 • 30. juunil ja 3. juulil ning vajadusel ka 4. juulil toimuvad sisseastumisvestlused
 • 11. juulil tehakse teatavaks vastuvõtuotsused

Tagasi vastuvõtu pealehele