Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Sissejuhatus diagnoosipõhisesse jalahooldusesse

Sissejuhatus diagnoosipõhisesse jalahooldusesse mikrokvalifikatsioon on osa podoloogia kutseõppe õppekavast.

Kestus: 09.09 – 20.11.2024
Maht: 9 EKAP (234 tundi)
Hind: 585 eurot

Keda ootame õppima? Koolitus on mõeldud inimesele, kes soovib omandada oskusi, kuidas teostada jalahooldust probleemsetele jalgadele. Õppima ootame neid, kellel on keskkool lõpetatud ja lisaks ka varasem haridustase küünetehnik, tase 4. Õpingute alustaja peab oskama teostada pediküüri aparaadiga.

Eesmärk: Õpilasel on aine lõppedes olemas teadmised ja oskused korrigeerida küüneplaati sobivate võtete ja tehnikatega lähtudes küüne olukorrast ja haavaravi põhimõtetest ning teostada hüperkeratootilise naha hooldust aparaadiga probleemsel jalal.

Õpiväljundid

Õppe läbimine aitab:

  • teada saada, millised on enamlevinud küünehaiguseid;
  • arendada oskust teostada küüneplaadi ja hüperkeratootilise naha hooldust aparaadiga probleemsel jalal;
  • arendada oskust tegeleda sissekasvanud küünega haavaravi põhimõtteid järgides;
  • teada saada ortoneksia kasutamise põhimõtteid ja neid oma töös kasutada

Õppes käsitletavad teemad:

1. Auditoorse töö teemad: Ortoneksia.

2. Praktilise töö teemad: Küünte dermatofüütia. Psoriaas. Onühhogrüpoos. Kahjustunud küüneplaatide hooldus modellide peal. Muud küüne haigusseisundid. Küüne proteesimine. Konnasilm ja soolatüügas. Hüperkeratoos. Sissejuhatus sissekasvanud küüne töötlemisse. Tepimine. Tamponeerimine. Ortoneksia. Modellidele plaat- ja traatklambrite paigaldamine.

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgnevaid õppeaineid:

Õppemeetodid: Moodle keskkonnas teostatavad testid, enesereflektsioonülesanded, praktilised situatsioonülesanded, posterettekanded.

Nõuded õppe lõpetamiseks

Õppe jooksul täidetakse Moodle õpikeskkonnas erinevaid õpiülesandeid nii individuaalselt kui ka rühmatööna. Ülesannete täitmiseks ja seminarides osalemiseks tuleb lugeda õppejõudude poolt soovitatavat kirjandust. Kursuse lõpuks tuleb sooritada test Moodle keskkonnas ning kirjalik ja praktiline arvestus. Kohustuslik on osaleda 80% praktikumidest.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keeles, kuid osa soovituslikust kirjandusest on inglise keeles. Õpe koosneb 38 tunnist auditoorsest tööst, 78 tunnist praktilisest tööst, 118 tunnist iseseisvast tööst. Õpe toimub koos kutseõppe õppuritega vastavalt tunniplaanile. Esialgne tunniplaan.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19.august 2024

Kandideerimiseks saatke haridust tõendavad dokumendid ja avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee

Õppima asumise eelduseks on keskharidus ja varasem haridustase küünetehnik, tase 4.

Kandideerijatega toimub vastuvõtuvestlus, mille käigus hinnatakse kandideerija õpimotivatsiooni, s.h ajaplaneerimist ja oskust arutelda oma erialavaldkonna arenguvajaduste üle.

Põnev kirjandus:

  • Niederau, A. (2019). Küüneteraapia käsiraamat: põhjus, diagnostika, teraapia, profülaktika. Tartu: OÜ Ingeland;
  • Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.