Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Geriaatriline füsioteraapia

Geriaatriline füsioteraapia mikrokraad on osa füsioterapeudi õppekavast.

Rahvatervise üks olulisi väljakutseid on vananev rahvastik, mistõttu järjest olulisemaks tõuseb geriaatria sh geriaatriline füsioteraapia.

Kestus: 5.09.2024 – 22.01.2025
Maht: 4 EAP (104 tundi)
Hind: 300 eurot

Keda ootame õppima? Õppijad, kellel on huvi antud teema kohta. Õppijal peavad olema teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning teadmised enamlevinud tervise probleemide kohta.

Eesmärk: anda ülevaade vananemisega kaasnevatest muutustest organismis ning kuidas lähtuvalt sellest hinnata klienti/patsienti, et viia läbi tõenduspõhine füsioterapeutiline sekkumine.

Õppetöö sisu ja korraldus 

Õppe läbimine aitab:

  • Mõista ealisi iseärasusi ning muutusi organismis seoses inimese vananemisprotsessiga erinevates arengudomeenides (psühhosotsiaalne, kognitiivne, moraalne, emotsionaalne, sensomotoorne).
  • Planeerida ja läbi viiaeesmärgipärase ja sobivalt doseeritud koormusega teraapiatunni eakale lähtudes eaka tervislikust seisundist ja vajadusest tehes kohandusi vastavalt hetkeolukorrale.
  • Nõustada eakat koduse iseseisva kehalise aktiivsuse ja toitumise osas.

Õppes käsitletavad teemad:

Vananemise demograapia. Gerontoloogia ja geriaatria. Vananemise teooriad. Eaga seotud füsioloogilised ja funktsionaalsed muutused. Vananemise psühhosotsiaalsed aspektid. Sensomotoorsed muutused, kardiopulmonaarsed ja muskuloskeletaalsed häired eakatel ning kohanemine nendega. Geriaatriline farmakoloogia ja toitumine. Geriaatrilise rehabilitatsiooni põhimõtted ja praktika. Geriaatrilise patsiendi füsioterapeutiline hindamine. Erinevate haigustega eakate füsioteraapia võimalused, koormuse doseerimine terapeutilise harjutuse tunnis. Eluliste märkide mõõtmine ja dokumenteerimine eakatel. Eakate liikumisravi tunni planeerimine, praktiseerimine ja oponeerimine.

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgnevaid õppeaineid:

  • Geriaatriline füsioteraapia

Õppemeetodid: tõhustatud loeng e-toega, rühmaarutelu, analüüs, eneserefleksioon.

Nõuded õppe lõpetamiseks

Õppe jooksul täidetakse Moodle õpikeskkonnas erinevaid õpiülesandeid nii individuaalselt kui ka rühmatööna. Ülesannete täitmiseks ja seminarides osalemiseks tuleb lugeda õppejõudude poolt soovitatavat kirjandust.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keeles, kuid osa õppematerjale on inglise keeles. Õpe toimub koos tasemeõppe üliõpilastega vastavalt tunniplaanile. Esilagne tunniplaan, kus võib tulla muudatusi.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19. august 2024

Kandideerimiseks saatke haridust tõendavad dokumendid ja avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee

Õppima asumise eelduseks on teadmised anatoomiast ja füsioloogiast.

Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee