Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Sissejuhatus kliinilisse keemiasse ja hematoloogiasse

Kliinilise keemia ja hematoloogia mikrokvalifikatsioon on osa bioanalüütiku õppekavast.

Kestus: sügis 2024 – kevad 2025 
Maht: 17 EAP  
Hind: 1700 eurot 

Ootame õppima:

  • Inimesi, kellel on meditsiinilabori laborandi või bioanalüütiku kutse, aga nad ei ole kaua töötanud tervishoiuasutuse laboris ja nüüd on tekkinud soov minna tööle laborisse. 
  • Inimestele, kes on bioanalüütikuks õppimise katkestanud ja soovivad nüüd seda haridust omandada nn „ampsudena“. 
  • Keskharidusega inimesi, kes soovivad avardada oma arusaamist maailmast, kuid ei soovi veel hetkel selles valdkonnas töötada. 

Eesmärk:  

  • Saada teadmisi ja oskusi tööks laboriseadmete ja vahenditega. 
  • Saada teadmisi kliinilise keemia proovimaterjalide käitlemise ja analüüsiks ettevalmistamise kohta. 
  • Saada teadmisi ja oskusi töötamiseks põhiliste kliinilise keemia ja hematoloogia seadmetega. 
  • Saada teadmisi laboritöö ohutuse ja kutse-eetika kohta. 

Õppetöö sisu ja korraldus 

Õpiväljundid

Osaleja:

  • teab laboriaparatuuri kasutamise põhiprintsiipe ja tööpõhimõtteid ning oskab neid nõuetekohaselt ja ohutult kasutada. 
  • teab kliinilises keemias kasutatavad meetodeid ja tehnikaid. 
  • teab hematoloogia ja uriini analüüside juures kasutatavaid mõisteid.  

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgnevaid õppeaineid:

Õppejõud ja nende kvalifikatsioon:
Aivar Orav

Nõuded õppe lõpetamiseks. Täiendkoolituse tunnistuse saamiseks tuleb sooritada kõik ained positiivselt ja osaleda kohapeal kõigis praktikumides. 

Õppetingimused. Õppekeel on eesti keel, kuid osa õppematerjale on inglise keeles. Õpe toimub koos tasemeõppe üliõpilastega vastavalt tunniplaanile. 

Kandideerimine 

Kandideerimise tähtaeg:  19. august 2024.

Kandideerimiseks saatke haridust tõendavad dokumendid ja avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee 

Õppima asumise eelduseks on keskharidus. Kandideerijatega toimub vastuvõtuvestlus, mille käigus hinnatakse kandideerija teadmisi tervishoiuvaldkonnast. Vestluse põhjal otsustatakse, kes saab tulla õppima. 

Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee