Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Molekulaardiagnostika

Molekulaardiagnostika mikrokvalifikatsioon on osa bioanalüütiku õppekavast.

Kestus: 2 aastat 
Maht: 27,5 EAP  
Hind: 2750 eurot 

Sihtgrupp: Ootame õppima vähemalt keskharidusega inimesi, kellele pakub huvi molekulaardiagnostika ja sellega seonduv. 

Eesmärk: Tõsta meditsiinilaborites töötavate inimeste kvalifikatsiooni, tekitada inimestes huvi töötamaks meditsiinilaborites. 

Õppetöö sisu ja korraldus 

Õpiväljundid

Osalejad: 

  • omandavad laboritöös vajalikud põhioskused ja teadmised ohutustehnikast ning töökeskkonnast 
  • omandavad põhilised teadmised rakubioloogiast ja geneetikast 
  • mõistavad erinevate laboris kasutatavate molekulaardiagnostiliste meetodite tööpõhimõtteid 
  • on võimelised teostama erinevaid molekulaardiagnostika alaseid analüüse, ning nende tulemusi analüüsima 
  • mõistavad ja mõtestavad molekulaardiagnostika rolli meditsiini laborites 

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgmiseid õppeaineid: 

AINE KOOD NIMETUS SEMESTER MAHT 
BA17-006 Laboritöö alused,sügis 1 7
BA16-011  Esmaabisügis 1 
BA16-010Õppepraktika laboritöö alusedsügis 10,5
BA16-012  Töökeskkondsügis 1 
BA13-051 Molekulaar- ja rakubioloogia,sügis 1 
BA13-025  Geneetika- ja molekulaardiagnostika I sügis 1 3,5 
BA14-018  Geneetika ja molekulaardiagnostika II sügis 2 3,5 
BA13-036 Õppepraktika molekulaardiagnostikas kevad 2 
KOKKU 28 

Õppejõud ja nende kvalifikatsioon:
Eerik Jõgi

Nõuded õppe lõpetamiseks 

Õppe jooksul tuleb üliõpilasel osaleda loengutes ja seminarides (e-õpe), teha iseseisvat tööd (referaadid/ettekanded). Praktikumides ja õppepraktikal osalemine on kohustuslik. 

Mikrokvalifikatsiooni saamiseks tuleb läbida kõik õppeained positiivse tulemusega. 

Õpe toimub koos päevaõppe õppuritega ning vastavalt tunniplaanile. 
NB! Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi! 

Kandideerimine 

Kandideerimise tähtaeg: 19. august 2024

Õppima asumise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kandideerimisel võetakse arvesse gümnaasiumi lõputunnistuse bioloogia, keemia ja matemaatika hinne.  

Kandideerimiseks saatke lõputunnistuse koopia ja digiallkirjastatud avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee 

Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee