Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Molekulaardiagnostika

Molekulaardiagnostika mikrokvalifikatsioon on osa bioanalüütiku õppekavast.

Kestus: 2 aastat 
Maht: 27,5 EAP  
Hind: 1512,50 eurot 

Sihtgrupp: Ootame õppima vähemalt keskharidusega inimesi, kellel pakub huvi molekulaardiagnostika ja sellega seonduv. 

Eesmärk: tõsta meditsiinilaborites töötavate inimeste kvalifikatsiooni, tekitada inimestes huvi töötamaks meditsiinilaborites. 

Õppetöö sisu ja korraldus 

Õpiväljundid

Osalejad: 

  • omandavad laboritöös vajalikud põhioskused ja teadmised ohutustehnikast ning töökeskkonnast 
  • omandavad põhilised teadmised rakubioloogiast ja geneetikast 
  • mõistavad erinevate laboris kasutatavate molekulaardiagnostiliste meetodite tööpõhimõtteid 
  • on võimelised teostama erinevaid molekulaardiagnostika alaseid analüüse, ning nende tulemusi analüüsima 
  • mõistavad ja mõtestavad molekulaardiagnostika rolli meditsiini laborites 

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgmiseid õppeaineid: 

AINE KOOD NIMETUS SEMESTER MAHT 
BA17-006 Laboritöö alusedtunniplaansügis 1 7
BA16-011  Esmaabitunniplaansügis 1 
BA16-010Õppepraktika laboritöö alusedtunniplaansügis 10,5
BA16-012  Töökeskkondtunniplaansügis 1 
BA13-051 Molekulaar- ja rakubioloogiatunniplaan sügis 1 
BA13-025  Geneetika- ja molekulaardiagnostika I kevad 1 3,5 
BA14-018  Geneetika ja molekulaardiagnostika II sügis 2 3,5 
BA13-036 Õppepraktika molekulaardiagnostikas kevad 2 
KOKKU 28 

Õppejõud ja nende kvalifikatsioon:
Eerik Jõgi

Nõuded õppe lõpetamiseks 

Õppe jooksul tuleb üliõpilasel osaleda loengutes ja seminarides (e-õpe), teha iseseisvat tööd (referaadid/ettekanded). Praktikumides ja õppepraktikal osalemine on kohustuslik. 

Mikrokvalifikatsiooni saamiseks tuleb läbida kõik õppeained positiivse tulemusega. 

Õpe toimub koos päevaõppe õppuritega ning vastavalt tunniplaanile. 
NB! Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi! 

Kandideerimine 

Kandideerimise tähtaeg: 21.august 2022

Õppima asumise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kandideerimisel võetakse arvesse gümnaasiumi lõputunnistuse bioloogia, keemia ja matemaatika hinne.  

Kandideerimiseks saatke lõputunnistuse koopia ja digiallkirjastatud avaldus aadressile kerstisogel@nooruse.ee

Kersti SõgelKersti Sõgel

Kersti Sõgel

Arendusjuht

737 0237kerstisogel@nooruse.ee