Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Vee kvaliteet

Vee kvaliteedi mikrokvalifikatsioon on osa tervisekaitse spetsialisti õppekavast.

Kestus: september 2024 – veebruar 2025
Maht: 7 EAP
Hind: 455 eurot

Keda ootame õppima? Õppima on oodatud kõik, kellel huvi erinevate veega seotud teemade vastu. Mikrokvalifikatsioon sobib inimesele, kes hoolib keskkonnast ja tunneb sügavamat huvi veega seotud teemade vastu, kui ka inimestele, kes tegelevad veekäitlemisega, näiteks veega seotud ettevõtete esindajatel, omavalitsuse spetsialistidele, valdade keskkonnaspetsialistid, kuid oodatud ka näiteks inimesed, kes omavad või plaanivad rajada puur- või salvkaevu.

Eesmärk: Arendada inimese teadmisi ja oskusi seoses joogi-, suplus-, pinna- ja põhjavee teemadega.

Õppetöö sisu ja korraldus 

Väljundid

Õppe läbimine aitab:

  • mõista joogivee tähtsust organismi jaoks, vee biofunktsioone ning tarbimisnorme.
  • hinnata  peamisi joogivee (sh pudelivee ja loodusliku mineraalvee) mikrobioloogilisi ja keemilisi kvaliteedinäitajaid, indikaatoreid  ning nende mõju tervisele vastavalt seadusandlusele.
  • omandada oskuse võtta joogiveeproove erinevatest allikatest.
  • saada teadmisi Eesti veevarudest, nende kvaliteedist, looduslikest veeklassidest ning kuidas neid määrata.
  • mõista vee saastumisega seotud probleeme ning nende mõju rahvastiku tervisele kasutades veeseire andmeid ja teaduspõhist informatsiooni.
  • orienteeruda Eesti ja Euroopa Liidu vee valdkonna seadusandluses ja täita vastavat dokumentatsiooni.
  • arendada oskust hinnata suplusvee kvaliteeti ja selle mõju tervisele ning võtta suplusveeproove.

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgmiseid õppeaineid (kui soovite tutvuda nende ainete ainekavadega, siis palun kirjutage Kersti Sõgelile):

  • Joogivee kvaliteet ja selle tagamine 4 EAP
  • Vee ohutus ja suplusvee kvaliteet 3 EAP

Õppejõud ja nende kvalifikatsioon:

Õpe toimub koos päevaõppe õppuritega ning vastavalt tunniplaanile.
NB! Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi! Õpe toimub eesti keeles.

Lõpetamise tingimused: Läbima kõik õppeained positiivsele tulemusele. Seminaridel ja praktikumides osalemine on kohustuslik.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19. august 2024

Õppima asumise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kandideerimiseks saata lõputunnistuse koopia ja digiallkirjastatud avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee

Taustainfoks:

Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee