Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Liikumisretsept

Kestus: kevad 2025
Maht: 3 EAP (78 tundi)
Hind: 225 eurot

Liikumine on elu alus, kuid milline on asjakohane kehaline võimekus ja kuidas koostada kehalise aktiivsuse kava, selle vastuse saate läbides liikumisretsepti mikrokraadi.

Keda ootame õppima? Õppijad, kellel on huvi antud teema kohta. Õppijal peavad olema teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning teadmised enamlevinud tervise probleemide kohta.

Eesmärk: anda ülevaade kehalise aktiivsuse olulisusest ning oskus hinnata asjakohast kehalist võimekust ja koostada asjakohane kehalise aktiivsuse kava.

Õppetöö sisu ja korraldus 

Õppe läbimine aitab:

  • Mõista kehalise aktiivsuse olulisust erinevate tervise probleemide korral.
  • Hinnata asjakohaselt patsiendi kehalist võimekust.
  • Koostada asjakohase kehalise aktiivsuse kava kliendile/patsiendile arvestades tema tervise probleeme.

Õppes käsitletavad teemad:

Kehalise aktiivsuse üldised aspektid. Soovitused kehaliseks aktiivsuseks. Kliendi kehalise võimekuse hindamine ja kehalise aktiivsuse monitoorimine. Kehalise aktiivsuse vormid, harjutused. Jõutreening ja tervis. Infektsioon ja sport. Menopaus ja kehaline aktiivsus. Valu, krooniline alaseljavalu ja kehaline aktiivsus. Ärevus, stress, deprsioon ja kehaline aktiivsus. Osteoporoos, osteoartriit ja kehaline aktiivsus. Ülekaal, metaboolne sündroom ja kehaline aktiivsus. Parkinson ja reuma ning kehaline aktiivsus. Ajukahjustus ja seljaaju vigastus ning kehaline aktiivsus. Astma ja KOK ning kehaline aktiivsus. Diabeet I ja II ning kehaline aktiivsus. Kasvajaga patsiendi kehaline aktiivsus. Südame haige, koronaararterite probleemid ja kehaline aktiivsus. Seedesüsteemi ja neeruhaigus ning kehaline aktiivsus.

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgnevaid õppeaineid:

  • Liikumisretsept

Mikrokraadi õpet viib läbi Jelena Sokk, PhD

Õppemeetodid: tõhustatud loeng e-toega, rühmaarutelu, analüüs, eneserefleksioon.

Nõuded õppe lõpetamiseks

Õppe jooksul täidetakse Moodle õpikeskkonnas erinevaid õpiülesandeid nii individuaalselt kui ka rühmatööna. Ülesannete täitmiseks ja seminarides osalemiseks tuleb lugeda õppejõudude poolt soovitatavat kirjandust.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keeles, kuid osa õppematerjale on inglise keeles. Õppe mahust on 76 tundi iseseisev töö.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 20. detsember 2024

Kandideerimiseks saatke haridust tõendavad dokumendid ja avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee

Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee