Otsing

Otsing

decalBackTopdecalBackBot

Abivahendid ja nende kohandamine

Abivahendid ja nende kohandamine mikrokraad on osa füsioterapeudi õppekavast.

Kestus: 04.09.2024 – 22.01.2025
Maht: 4 EAP (104 tundi)
Hind: 300 eurot

Trauma/ vananemise või erivajaduse korral võib inimese kehaline funktsioon olla kahjustatud. Asjakohaste abivahendite abil saab muuta inimese elukvaliteeti ja parandada tema iseseisvust.

Keda ootame õppima? Õppijad, kellel on huvi antud teema kohta. Õppijal peavad olema teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning teadmised enamlevinud tervise probleemide kohta.

Eesmärk: on tutvuda abivahendite ning nende kasutamise võimalustega, et soovitada/nõustada, valida ja kohandada ning korrektselt kasutada abivahendit lähtuvalt kliendi/patsiendi vajadusest ning funktsionaalsusest.

Õpiväljundid

Õppe läbimine aitab:

  • Teab Eestis kehtivaid regulatsioone abivahendite määramise ja soetamise kohta.
  • Teab abivahendite toodete gruppe ning soovitab ja kohandab abivahendeid vastavalt patsiendi/kliendi vajadustele.
  • Nõustab patsienti/klienti abivahendi kasutamise osas.

Õppes käsitletavad teemad:

Abivahendid. Teraapia vahendid. Sooja- ja külmaravi, hingamislihaste treenimine. Lamatiste vältimise abivahendid, enesehoolde ja kaitseabivahendid. Ortoosid. Proteesid. Käimise abivahendid. Tualetitoimingud ja pesemise abivahendid. Personaalsed liikumise abivahendid. Ratastoolid, muud sõiduriistad, siirdumisabivahendid. Abivahendid majapidamistöödeks. Kodu ja muude ruumide

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgnevaid õppeaineid:

  • Abivahendid ja nende kohandamine
  • Õppemeetodid: tõhustatud loeng e-toega, rühmaarutelu, analüüs, eneserefleksioon.

Õppejõud, kes viib läbi mikrokraadi õpet: Jelena Sokk,PhD

Nõuded õppe lõpetamiseks

Õppe jooksul täidetakse Moodle õpikeskkonnas erinevaid õpiülesandeid nii individuaalselt kui ka rühmatööna. Ülesannete täitmiseks ja seminarides osalemiseks tuleb lugeda õppejõudude poolt soovitatavat kirjandust.

Õppetingimused

Õppekeel on eesti keeles, kuid osa õppematerjale on inglise keeles. Õpe toimub koos tasemeõppe üliõpilastega vastavalt tunniplaanile. Tundide esialgsed toimumise ajad.

Kandideerimine

Kandideerimise tähtaeg: 19. august 2024

Kandideerimiseks saatke haridust tõendavad dokumendid ja avaldus aadressile mikrod@nooruse.ee

Õppima asumise eelduseks on teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning teadmised enamlevinud tervise probleemide kohta.

Soovituslik kirjandus:

  • Abivahendi teatmik https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Abivahendid/abivahendite_teatmik.pdf
  • Frontera W:R. Et al. DeLisa´s Physical Medicine and Rehabilitation Principles and Practice. Sixth edition. Wolters Kluwer 2020.
Merlis Karja-KännasteMerlis Karja-Kännaste

Merlis Suits

Täienduskoolituse spetsialist

737 0209merlissuits@nooruse.ee